Katedra Polityki Publicznej SGH
Lokalizacja
online (YouTube)
Instytut Studiów Międzynarodowych SGH
Stowarzyszenie Forum Dziekanatów
Lokalizacja
online
Zespół międzykolegialnych grantów rektorskich
Lokalizacja
MS Teams
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Forum Ekonomiczne
Lokalizacja
online (YouTube)
Zespół pełnomocnika rektora SGH ds. uczelnianego systemu zarządzania jakością kształcenia
Lokalizacja
MS Teams
Centrum Otwartej Edukacji
Lokalizacja
online
Kolegium Zarządzania i Finansów
Lokalizacja
online (YouTube)
BVL International Chapter Poland
Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów
Instytut Infrastruktury
Transportu i Mobilności
Lokalizacja
MS Teams
Stowarzyszenie Akademickie „Magpress”
Lokalizacja
online (YouTube)
SGH i Forum Ekonomiczne
Lokalizacja
online (YouTube)