Święto SGH 2021, czyli powoli wracamy do normalności

Święto SGH 2021, czyli powoli wracamy do normalności

Święto SGH zostało ustanowione dla upamiętnienia pierwszego w historii posiedzenia Senatu SGH w dniu 2 kwietnia 1925 r.  Obchodzone prawie każdego roku, miało ono – z założenia – w pełni integrować nasze środowisko akademickie. Cel ten wydawał się oczywisty, ale ostatnie wydarzenia związane z pandemią COVID-19 spowodowały, że w 2021 r. nabrał on zupełnie innego wymiaru.

Bez względu na zajmowane stanowiska, tytuły i stopnie naukowe, status, wiek itp. wszyscy niezwykle doceniliśmy wartość ludzkiego życia i zdrowia, przyjaznego kontaktu z drugim człowiekiem oraz potrzebę kontynuowania kształcenia młodego pokolenia. Wiedząc, że czas płynie, zagrożeń raczej nie ubywa, a młodość wciąż rządzi się swoimi prawami, z nadzieją opracowywaliśmy m.in. program tegorocznych obchodów Święta SGH, które stanowi przede wszystkim prawdziwą okazję do wzmocnienia naszych relacji, a także spoglądania z ufnością w przyszłość naszej Alma Mater.

Program obchodów Święta SGH 23 czerwca br. jest niezwykle bogaty i interesujący. Nadal musimy być bardzo ostrożni, aby nie stracić szansy na powrót do normalności. Dobrze pamiętamy, że w marcu 2020 r. – wraz z innymi szkołami wyższymi w Polsce i na świecie – powzięliśmy trudną decyzję o odwołaniu zajęć stacjonarnych. Jako jedna z pierwszych uczelni w naszym kraju podjęliśmy zdecydowane kroki, mające na celu ochronę studentów, doktorantów i pracowników przed zakażeniem koronawirusem. Przeprowadziliśmy sprawną transformację nauki stacjonarnej w zdalną. Nie wolno nam zmarnować tego gigantycznego wysiłku wielu osób, które troszczyły się – i troszczą – o sprawne działanie uczelni w sytuacji nieprzewidywalnych wyzwań.

W dniu Święta SGH tradycyjnie wręczymy dyplomy doktorom i doktorom habilitowanym, posłuchamy koncertu naszego chóru, obejrzymy fragment znakomitego spektaklu „Tajemnica Asterionu” w wykonaniu aktorów Teatru Scena Główna Handlowa, a jeśli pogoda pozwoli, w Ogrodach Rektorskich SGH będzie można wziąć  udział w pokazie multimedialnym „Czego możemy się nauczyć z filmów fabularnych o rynku finansowym” prof. dr. hab. Krzysztofa Borowskiego. Uhonorujemy także naszych pracowników odznaką „Zasłużony dla SGH” oraz absolwentów specjalną nagrodą za osiągnięcia w obszarach nauki i biznesu, którzy od lat wnoszą znaczący wkład w życie społeczno-gospodarcze. Swoje kariery z powodzeniem realizują zarówno w kraju, jak i za granicą. Jesteśmy z nich bardzo dumni!

Uczestnictwo w Święcie SGH 2021 przyniesie naszej wspólnocie akademickiej na pewno wiele radości, więc cieszę się bardzo, że będzie to możliwe, oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Serdecznie zapraszam więc do udziału w tej pięknej i doniosłej dla nas wszystkich uroczystości!

Myślę, że mimo efektywnego systemu nauki zdalnej jesienią do Auli Spadochronowej i wszystkich innych pomieszczeń uczelni powrócą studenci i wykładowcy. Mam nadzieję, że znów będziemy się spotykać i rozmawiać i z szacunkiem ze sobą dyskutować.

Wszyscy czekamy niecierpliwie na powrót do czasów sprzed pandemii. Pamiętajmy jednak, że będzie to „nowa normalność”, wymagająca od nas jeszcze więcej wysiłku i pracy, większej odpowiedzialności za siebie i innych. Jesteśmy wspólnotą i musimy troszczyć się o wszystkich jej członków. Dlatego apeluję, żeby jak największa część naszej społeczności zaszczepiła się przeciwko COVID-19, bo to zapewni nam w pełni bezpieczeństwo po powrocie do tradycyjnej nauki, za którą tak tęsknimy.
Bądźmy razem. Bądźmy bezpieczni. Dawajmy dobry przykład. To najlepsza inwestycja w naszą wspólną przyszłość!  


dr hab. PIOTR WACHOWIAK, prof. SGH, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie