Ogłoszono wyniki rankingu „Perspektywy” 2024 – absolwenci SGH po raz kolejny liderami na rynku pracy

kilka osób na scenie podczas gali trzyma w rękach dyplomy

26 czerwca 2024 roku opublikowano wyniki tegorocznego Rankingu Szkół Wyższych, przeprowadzonego przez miesięcznik „Perspektywy”. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie utrzymała najwyższą pozycję wśród najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce, zajmując 1. miejsce w rankingu według typów uczelni. SGH wyprzedza w tym zestawieniu Akademię Leona Koźmińskiego (2. miejsce) i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (3. miejsce). W zestawieniu Uczelni Akademickich, które uwzględnia wszystkie uczelnie w Polsce, SGH zajęła 12. miejsce, jak przed rokiem. Uroczysta gala „Perspektyw" odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

SGH odniosła w tym roku znaczący sukces, poprawiając swoją pozycję w rankingu mierzącym prestiż akademicki. W 2023 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zajęła 30. miejsce w tym rankingu, zdobywając 13,3 pkt. W tegorocznym zestawieniu SGH podskoczyła aż o 20 miejsc, plasując się na 10. pozycji z 27,2 pkt. Na czele tego rankingu znajduje się odpowiednio Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kolejnym odnotowanym sukcesem jest zajęcie 12. miejsca w rankingu „Warunki kształcenia” – SGH zdobyła 59,4 pkt. W 2023 r. nasza uczelnia miała 14. miejsce w tym rankingu z 57,8 pkt.

Tradycyjnie SGH zajęła pierwsze miejsce w rankingu „Absolwent na rynku pracy”, uzyskując pełne 100 pkt. Wyprzedziła pod tym względem Akademię Pożarniczą w Warszawie (83,9 pkt.) i Politechnikę Warszawską (80,1 pkt.). W 2023 r. odpowiednio 2. i 3. miejsce w tym rankingu zajął Warszawski Uniwersytet Medyczny (77,4 pkt.) i Akademia Pożarnicza w Warszawie (77 pkt.).

„Perspektywy” prowadzą również ranking w tzw. grupach kryteriów, który obejmuje takie aspekty, jak:

 • prestiż,
 • absolwent na rynku pracy,
 • innowacyjność,
 • potencjał naukowy,
 • efektywność naukowa,
 • publikacje,
 • warunki kształcenia,
 • umiędzynarodowienie.

W odrębnym rankingu kierunków studiów, który objął w tym roku łącznie 74 kierunki w dziewięciu dziedzinach nauczanych w Polsce, SGH potwierdziła ponownie pozycję lidera w grupie kierunków ekonomicznych. Nasza uczelnia zajęła:

 • 1. miejsce w kategorii kierunek finanse i rachunkowość, wyprzedzając Uniwersytet Warszawski (UW) i Akademię Leona Koźmińskiego (ALK),
 • 2. miejsce w kategorii kierunek ekonomia, plasując się tuż za UW, ale przed Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie,
 • 2. miejsce w kategorii kierunek informatyka i ekonometria, plasując się tuż za UW, ale przed Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • oraz 3. miejsce w kategorii kierunek zarządzanie, po ALK i UW.

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych oraz Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2024 są dostępne na stronie internetowej Perspektywy.