Inauguracja roku 2023/2024

Aula glówna SGH, inauguracja roku akademickiego

Inauguracja roku akademickiego zawsze jest dużym świętem dla uczelni. Z nowym rokiem zwykle kreślimy zamierzenia, składające się na szersze plany czy strategie.

Aby nasze cele zostały wszakże zrealizowane, konieczna jest kompleksowa diagnoza stanu rzeczy, której to w raporcie „Nauka i szkolnictwo wyższe a rozwój gospodarczy” dokonało pięć publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce, zrzeszonych w KRUE, w tym SGH. Rektor SGH Piotr Wachowiak odniósł się do tego raportu podczas inauguracji.

Raport głosi, że od rozwoju systemu nauki i szkolnictwa wyższego – wymagającego istotnych nakładów ze środków publicznych – zależy to, czy dana gospodarka jest zdolna do samoistnego kreowania impulsów rozwojowych, czy też jest skazana na pełnienie roli pomocniczej w stosunku do gospodarek i społeczeństw lepiej rozwiniętych.

Jak podkreślił, „występuje dodatni i istotny związek między wydatkami na badania naukowe i prace rozwojowe a wzrostem PKB. Każda zainwestowana złotówka w badania naukowe i prace rozwojowe daje efekt między ok. 8 a 13 zł wyższego PKB”. Rektor zaznaczył, że w Polsce występuje luka finansowania nauki i prac rozwojowych nie tylko względem wiodących krajów Unii Europejskiej, ale nawet względem krajów Europy Środkowej i Wschodniej. „Poziom finansowania nauki w Polsce wynosi ok. 30–50% finansowania w wiodących krajach Unii Europejskiej i ok. 60–70% w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Unijny standard wydatków na naukę to 3% PKB, a w Polsce wynosi 1,1% PKB. Zatem konieczne jest znaczne zwiększenie wydatków na naukę, co przyczyni się do dynamicznego rozwoju gospodarki” – wskazał. Z raportu KRUE wynika, że wzrost gospodarczy powinien opierać się przede wszystkim na postępie technicznym oraz efektach działalności naukowej.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu z okazji 117. inauguracji roku akademickiego rektor zwrócił się z apelem do społeczności akademickiej oraz zaproszonych gości o traktowanie się z życzliwością i uprzejmością oraz szanowanie godności innych ludzi, przestrzegając praw każdego człowieka. „Możemy, a nawet i powinniśmy się różnić, gdy chodzi o poglądy i wyznawane wartości, ale nigdy nie możemy tracić z oczu tego, że podstawą zdrowego społeczeństwa jest szacunek dla drugiego człowieka, w tym adwersarza. Szanujmy się nawzajem, nie obrażając i nie raniąc innych. Więcej uśmiechajmy się do siebie. Spełniwszy te warunki, będziemy mogli prowadzić skuteczny dialog, w którym – chcę podkreślić – powinny być wykorzystywane tylko rzeczowe argumenty” – wskazał rektor.

Zwrócił następnie uwagę na prestiżowy charakter studiów na naszej uczelni, przytaczając wyniku Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2023”, w którym SGH zajęła pierwsze miejsce wśród najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce. W tym roku odnotowaliśmy spektakularną poprawę pozycji w rankingu uwzględniającym umiędzynarodowienie uczelni. W poprzednim roku zajmowaliśmy 15. miejsce na liście, w tegorocznym zestawieniu jesteśmy już na miejscu piątym.

Rektor podkreślił, że SGH utrzymała pierwsze miejsce wśród wszystkich uczelni w Polsce w rankingu „Absolwent na rynku pracy”, co świadczy o tym, że bardzo dobrze kształtujemy liderów, którzy z łatwością odnajdują się na rynku pracy. Fakt ten potwierdza obecność aż pięciu absolwentów SGH na tegorocznej liście 30 przed 30 magazynu „Forbes”.
Rektor podziękował całej społeczności akademickiej za zaangażowanie w rozwój SGH i współpracę międzynarodową. „Cieszę się, że nasza współpraca z partnerami zagranicznymi rozwija się bardzo dobrze. Z sukcesem włączyliśmy się do sojuszu czołowych europejskich uczelni wyższych – do Europejskiego Uniwersytetu Nauk Społecznych CIVICA. Odpowiadamy w tym sojuszu za tożsamość i integrację całej 70-tysięcznej rzeszy studentów 10 czołowych uczelni europejskich” – wskazał.

W przemówieniu nie mogło zabraknąć informacji o roku profesora Edwarda Lipińskiego, jego osiągnięciach na rzecz uczelni i studentów, a także działalności w Komitecie Obrony Robotników (KOR). W dniu inauguracji została odsłonięta tablica pamiątkowa przygotowana wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej oraz odbył się wernisaż wystawy poświęconej prof. Lipińskiemu.

Na zakończenie inauguracji rektor przywitał nowych studentów:

„Rozpoczynacie najpiękniejszy etap życia – pełen wyzwań, możliwości zdobycia gruntownej wiedzy i nowych doświadczeń, ale też pełen przygód i przyjaźni trwających często przez całe życie. Wybrali Państwo jedną z najlepszych polskich uczelni ekonomiczno-biznesowych, kuźnię kadr gospodarczych, społecznych i politycznych naszego kraju, a to zobowiązuje. Ale nie znaleźli się Państwo tutaj przez przypadek. Przyjęliśmy Państwa, bo wykazaliście się solidną wiedzą i samodzielnym myśleniem”.

***
Uroczyste posiedzenie Senatu SGH z okazji inauguracji roku akademickiego 2023/2024 odbyło się 11 października z udziałem władz rektorskich i administracyjnych, przedstawicieli społeczności akademickiej, a także zaproszonych gości.

Po odczytaniu listów gratulacyjnych od ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego oraz prezydenta m.st Warszawy Rafała Trzaskowskiego odbyło się wręczenie odznaczeń państwowych nadanych naszym pracownikom przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Łącznie odznaczono 31 osób, pracowników naukowych i administracyjnych. Podczas uroczystości wręczono również Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz medale „Za zasługi dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie”.

Władze SGH złożyły również gratulacje absolwentom SGH, którzy w tym roku świętowali 50. rocznicę immatrykulacji. Podczas inauguracji ślubowanie złożyli także nowi studenci i doktoranci, których w kilku słowach powitali w naszej społeczności przewodniczący Samorządu Studentów SGH Piotr Borczyński oraz przewodnicząca Samorządu Doktorantów SGH Jolanta Bartoszewska.

Immatrykulacja studentów pierwszego roku SGH, którzy uzyskali najlepsze wyniki w tegorocznej rekrutacji.

Tę część zakończył wykład inauguracyjny profesora Jana Klimka „Firma rodzinna jako dobro publiczne”.

Na koniec uroczystości inaugurujących nowy rok akademicki wręczono nagrody „Żagle Biznesu SGH”, której celem jest wyróżnienie najbardziej dynamicznych i osiągających sukcesy gospodarcze przedsiębiorstw założonych i prowadzonych przez naszych studentów, doktorantów i absolwentów.

Inaugurację roku akademickiego uświetnił odczyt poezji Wisławy Szymborskiej.  


KAROLINA CYGONEK, Zespół prasowy, Biuro Rektora SGH
ANNA DOMALEWSKA, Zespół prasowy, Biuro Rektora SGH