lato 3 (367) 2022

Na szczęście wydarzenia ostatnich miesięcy nie zakłóciły funkcjonowania naszej uczelni. Realizując bieżące zadania, nie zapomnieliśmy o przeszłości – chlubnej, ale i jednocześnie trudnej, bo okupionej wysiłkiem wielu znamienitych absolwentów i pracowników naukowych WSH/SGH (str. 82 i 85). Snując refleksje nad wkładem naszych luminarzy np. w działalność Senatu RP (str. 30), wszyscy doskonale wiemy, że 115 lat historii zobowiązuje. Publikując ostatnią część cyklu artykułów poświęconych dziejom naszej Alma Mater, opisujemy lata dziewięćdziesiąte XX wieku jako początek nie tylko wielkich przemian gospodarczych w Polsce, ale także zmian w organizacji i funkcjonowaniu SGH (str. 36). Ta część historii nie jest jeszcze dokończona, wciąż ją piszemy – tu i teraz (str. 39).

Myśląc z kolei o bezpiecznej przyszłości i podejmując się nowych wyzwań, nie możemy akceptować status quo i zapomnieć o tym, że za naszą wschodnią granicą nadal toczy się wojna – nie tylko o wolność i integralność Ukrainy, ale i o przyszłość Europy, zachowanie wspólnych europejskich wartości (str. 70 i 76). Bądźmy solidarni, w tym tkwi nasza siła!

Polityka rozwoju uczelni to jeden ze strategicznych celów SGH. Inkluzywność (str. 42), przełamująca różnego rodzaju bariery i stereotypy we wszystkich aspektach i sferach funkcjonowania społeczności akademickiej, a także otwarcie się na kontakty z uczelniami partnerskimi z Afryki (str. 68) ułatwią dostęp dla każdej osoby zainteresowanej studiowaniem na naszej uczelni. To właśnie z myślą o włączeniu studentów i pracowników naukowych, dla których język polski nie jest językiem ojczystym, będziemy kontynuować publikację artykułów w języku angielskim. Zachęcamy wszystkich do lektury i współtworzenia SGH Magazine (str. 90).

Redakcja

Gazeta SGH lato 2022
lato 3 (367) 2022