Urok zapomnianych lektur...

na zdjęciu okładka Biuletynu PTE

Marcin R. Wyczałkowski, Życie człowieka kontrowersyjnego

Historia to niebanalna. Oto Andrzej Jakubowicz trafił na książkę Marcina R. Wyczałkowskiego, wydaną piętnaście lat temu w oficynie PTE. Znalazł w niej wiele wątków ze swojego życia, bo, jak pisze w obszernej recenzji opublikowanej w „Biuletynie PTE” 2021, nr 1: „Nie ukrywam, że mam do tej książki stosunek osobisty. Autor przebywał na Wileńszczyźnie – jak ja w dzieciństwie. Pracował w Szkole Głównej Handlowej (jak ja) i stykał się ze znanymi polskimi ekonomistami, którzy byli moimi wykładowcami lub których znałem osobiście, lub z literatury. W związku z tym tekst zawiera wiele wątków z mojego życia i własnych ocen, które przytaczam w nawiązaniu do treści książki”.

Marcin R. Wyczałkowski był przed laty wykładowcą w SGH w Warszawie i Łodzi oraz wieloletnim ekspertem Międzynarodowego Funduszu Walutowego (1945–1975).  Autobiograficzna książka pt. Życie człowieka kontrowersyjnego jest prezentacją jego długiego i barwnego życia (1910–2008) w różnych krajach, ustrojach, podczas okupacji, rewolucji, a wiedza i profesjonalizm w każdym z tych miejsc skłaniały tego naukowca do tworzenia racjonalnych i sprzyjających człowiekowi rozwiązań ekonomicznych. Często też natrafiał na trudności, z którymi walczył, ale też poddawał się. Opisuje je, charakteryzując siebie jako „człowieka kontrowersyjnego”.

Lektura autobiografii M. R. Wyczałkowskiego jest dla A. Jakubowicza w dużej mierze podróżą sentymentalną we własną przeszłość – ceni tę książkę i poleca innym ze względu na zapis dziejów epoki, „czasów burzliwych, trudnych, a dla nas ostatecznie zwycięskich”, a także współczesną problematykę: „(…) znajdujemy wiele wciąż aktualnych stwierdzeń i ocen, (…) które są żywe w ciągle niewyczerpanej dyskusji o polskiej transformacji”. Zdaniem autora recenzji jest to „raj dla ekonomistów”, bo znajdą tu analizę makroekonomicznych aspektów gospodarowania i krytykę polskiej transformacji oraz dużą porcję informacji o SGH, w tym opisy konspiracyjnego funkcjonowania naszej uczelni w czasie II wojny światowej i okresie powojennym
Książka Marcina R. Wyczałkowskiego została ponownie wydana przez PTE, w formie audiobooku.


opracowała: LJ

„Autor książki Życie człowieka kontrowersyjnego miał trudności ze zdobyciem wykształcenia. W wieku szesnastu lat był robotnikiem drogowym, a następnie pracował jako grawer. Mając osiemnaście lat, wyjechał do Warszawy, gdzie pracował jako litograf i dokształcał się na kursach. Po zrobieniu matury podjął studia w Szkole Głównej Handlowej, gdzie uzyskał stopień naukowy doktora. W SGH był asystentem, wykładowcą i zastępcą profesora. Wkrótce objął stanowisko prorektora Oddziału SGH w Łodzi. Był w swej karierze zawodowej w Polsce naczelnikiem Wydziału Ekonomicznego w NBP i redaktorem miesięcznika ekonomicznego. W roku 1946 został zatrudniony w MFW w Waszyngtonie. W książce opisuje trudności związane z pracą w instytucji międzynarodowej, w której «posadzki są śliskie». Przez długi okres jego życie nie było łatwe, ale zdobył uznanie jako dobry fachowiec i – mimo reputacji człowieka trudnego – osiągnął wysoką pozycję zawodową. Z ramienia Funduszu pracował jako długoterminowy doradca w wielu krajach. Organizował w nich banki centralne, systemy kontroli finansowej oraz rynki kapitałowe. Pracował «tak jak dla Polski». Zdobył uznanie jako specjalista w zakresie polityki ekonomicznej i organizator instytucji realizujących politykę ekonomiczną”.
Cytowany fragment pochodzi ze strony PTE: www.ksiazkiekonomiczne.pl

    
Cały artykuł dr. Andrzeja Jakubowicza, członka Rady Naukowej PTE, znajduje się w „Biuletynie PTE”  2021, nr 1, który jest dostępny bezpłatnie na stronie www.pte.pl