Mistrz danych poszukiwany

Międzynarodowa konferencja „Advanced Analytics and Data Science”.

Już po raz piąty w Szkole Głównej Handlowej zebrali się przedstawiciele środowisk akademickich i biznesu na międzynarodowej konferencji „Advanced Analytics and Data Science”. Celem tegorocznego spotkania była wymiana doświadczeń i dyskusja na temat siły modeli predykcyjnych w analityce biznesowej oraz roli i znaczenia imputacji danych. Dyskutowano o rosnącym znaczeniu zaawansowanej analityki, potrzebie kształcenia specjalistów data science, a także na temat nowych wyzwań i strategii rozwoju w czasach cyfrowej transformacji. Spotkanie było okazją do zaprezentowania najlepszych praktyk w zakresie zastosowań zaawansowanej analityki i innych innowacyjnych technologii w różnych branżach i obszarach biznesowych.

Konferencja na stałe wpisała się w kalendarz ważnych spotkań przedstawicieli nauki i biznesu w Polsce. Co roku gromadzi wybitnych gości i prelegentów reprezentujących najważniejsze ośrodki akademickie z całego świata oraz najlepsze z firm, które opierają swoje strategie biznesowe na zaawansowanej analizie danych.

We współczesnym świecie dobra analityka predykcyjna obejmuje co najmniej trzy elementy: dane, narzędzia i modelowanie oraz innowacje. W czasie konferencji starano się odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: co jest istotą modelowania predykcyjnego dla biznesu? Jakie znaczenie w modelowaniu dla biznesów mają braki danych i jak z nimi radzą sobie nowoczesne metody imputacji? W jaki sposób firmy biznesowe wykorzystują analizę predykcyjną, aby zmniejszyć ryzyko, zwiększyć przychody i uzyskać przewagę nad konkurencją? Jak kształcić nowe pokolenia analityków i naukowców zajmujących się danymi w odpowiedzi na wyzwania rozwijającego się świata analityki? Jak przekształcić swoją wiedzę i talenty w wartość biznesową za pomocą zaawansowanego modelowania predykcyjnego?

Uczestnicy wydarzenia podkreślali, jak ważna jest współpraca firm z uczelniami w zakresie budowania kadr i kompetencji analitycznych wobec rosnącego zapotrzebowania na rynku pracy. SGH jest prekursorem kształcenia specjalistów data science w Polsce, gwarantuje studentom dostęp do nowoczesnych technologii i narzędzi analitycznych, współpracując z przedstawicielami biznesu i reagując na ich potrzeby, tworząc program kształcenia w taki sposób, aby dostarczać na rynek odpowiednio przygotowanych specjalistów.

W 2015 r. został uruchomiony nowy kierunek studiów na SGH – analiza danych big data. Od początku istnienia ten kierunek cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Jedna trzecia przedmiotów kierunkowych realizowana jest przy wykorzystaniu oprogramowania i technologii SAS. Co roku mury uczelni opuszcza pokaźna liczba absolwentów z certyfikatem SAS i w zasadzie wszyscy znajdują zatrudnienie w silnych zespołach analitycznych w najważniejszych firmach na rynku. W myśl podpisanego w 2017 r. porozumienia w nowym roku akademickim absolwenci tego kierunku uzyskają certyfikat Data Scientist z Systemem SAS. Ponadto zostanie wprowadzony certyfikat SAS Statistical Analyst dla słuchaczy studiów podyplomowych na kierunkach analiza statystyczna i data mining w biznesie oraz analityk statystyczny z systemem SAS dla absolwentów studiów licencjackich.

dr hab. Ewa Frątczak, prof. SGH, kierownik Zakładu Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych

Konferencja
Konferencja organizowana jest od 2013 r. przez Kolegium Analiz Ekonomicznych, Zakład Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych Instytutu Statystyki i Demografii we współpracy z SAS Institute Polska. Co roku to wydarzenie jest okazją do zaprezentowania wymiernych korzyści wynikających z zastosowania zaawansowanych rozwiązań analitycznych w biznesie oraz wymiany poglądów na temat wyzwań związanych z realizowaniem nowatorskich programów studiów i kształceniem specjalistów o odpowiednich kompetencjach analitycznych, informatycznych i biznesowych, dostosowanych do zmieniających się potrzeb cyfrowej gospodarki.
To wyjątkowe wydarzenie w świecie nauki i biznesu z kraju i z zagranicy zostało objęte patronatem honorowym prof. Marka Rockiego, rektora SGH. Sponsorami konferencji byli: AMA Institute oraz PAYBACK. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły redakcje ITWiz i fintek.pl. Otwarcia konferencji dokonali: prof. Marek Rocki, rektor SGH, prof. Joanna Plebaniak, dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH oraz prof. Tomasz Panek, wicedyrektor Instytutu Statystyki i Demografii.

Certyfikat
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jako pierwsza uczelnia w Polsce rozpoczęła współpracę z SAS i od ponad 20 lat jest jednym z głównych ośrodków kształcenia analityków oraz menedżerów rozumiejących znaczenie analityki w procesach podejmowania decyzji. W dowód uznania tych dokonań w 2004 r. uczelnia otrzymała SAS Academic Intelligence Award dla najbardziej innowacyjnej uczelni w Europie, a w 2014 r. nagrodę za 20 lat innowacyjnej współpracy z SAS w Polsce.
Certyfikat Analityk Statystyczny z Systemem SAS to realizowany w SGH od 15 lat program na mocy porozumienia zawartego pomiędzy SGH a SAS Institute Polska (22 lutego 2002 r.) Certyfikat SAS jest przepustką do kariery analitycznej na rynku pracy. W ciągu 15 lat funkcjonowania programu, który obejmuje 210 godzin zajęć, wykształciliśmy setki studentów. W tym roku certyfikaty otrzymało ok. 60 studentów SGH.

Więcej informacji: www.analytics-conference.pl

W tegorocznej edycji AA&DS uczestniczyły 153 osoby, w tym 59 osób związanych z nauką i 94 uczestników spoza nauki (39% EDU, 61% BIZ). W konferencji wzięli udział przedstawiciele 74 firm, w tym 18 firm związanych z nauką (uczelnie) i 56 firm niezwiązanych z nauką, a wśród nich: Banking – 14; Comms & Media – 5; Government – 2; Insurance – 6; Life & Health – 6; Manufacturing – 3; Services (w tym IT).

20. konferencję zakończyło uroczyste, jedenaste już rozdanie certyfikatów Analityk Statystyczny z Systemem SAS.