IV konferencja naukowa z cyklu „Wyzwania nauki o zarządzaniu projektami”

grafika w kolorze bordo i pomarańczu; napis "Projects"

8 i 9 grudnia 2022 r. odbyła się IV konferencja naukowa z cyklu „Wyzwania nauki o zarządzaniu projektami” organizowana przez Katedrę Zarządzania Projektami (Instytut Zarządzania) Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Konferencja pt. „Wyzwania i przyszłość zarządzania projektami” towarzyszyła obchodom 15-lecia Katedry Zarządzania Projektami. Partnerami wydarzenia były firmy: IPMA Polska, Silfra Consulting oraz BizTech Konsulting.

Konferencja z cyklu „Wyzwania nauki o zarządzaniu projektami” na dobre zagościła w kalendarzu wydarzeń poświęconych projektom. W tym roku tematem przewodnim konferencji była dyskusja dotycząca bieżących problemów i  wyzwań w sferze zarządzania projektami. Celem konferencji była wymiana wiedzy i praktycznych doświadczeń na temat stanu obecnego oraz perspektyw rozwoju zarządzania projektami w Polsce i na świecie, tak w teorii, jak i w praktyce gospodarczej.

Konferencję otworzył dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, rektor SGH i dyrektor Instytutu Zarządzania, gratulując całemu zespołowi katedry jubileuszu 15-lecia. Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof. SGH,  podkreśliła znaczenie i rolę zarządzania projektami zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i z perspektywy działalności naukowej kierowanego przez siebie  kolegium. Prof. Wielgórska-Leszczyńska przekazała na ręce kierownictwa katedry list gratulacyjny wraz z kopią decyzji z 2007 roku powołującej katedrę do życia. Następnie kierownik Katedry Zarządzania Projektami dr hab. Mateusz Juchniewicz, prof. SGH,  przedstawił rozwój i dorobek katedry na przestrzeni lat;  podziękował także zgromadzonym władzom uczelni za przychylność i wsparcie w jego budowaniu.

Pierwszą  sesję pt. „Zarządzanie projektami jako subdyscyplina nauk o zarządzaniu i jakości – wyzwania i perspektywy" poprowadził  prof. Michał Trocki  i  dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH. W panelu dyskusyjnym wzięli  udział: dr hab. Paweł Cabała, prof. UEK, dr hab. Eryk Głodziński, prof. PW, dr hab. Ewa Sońta-Drączkowska, prof. SGH oraz dr hab. Beata Jałocha. Dyskusja podczas panelu koncentrowała się wokół tematów:
•    miejsca i roli zarządzania projektami wśród nauk o zarządzaniu,
•    relacji zarządzania projektami do innych dziedzin i dyscyplin,
•    specyfiki zarządzania projektami (przedmiot – ontologia, cele – aksjologia/ metoda – epistemologia/ zastosowania – pragmatyka) dzisiaj i w perspektywie jego rozwoju.

Kolejną sesję pt. „Nowe trendy i kierunki rozwoju w zarządzaniu projektami – wyzwania metodyczne i instytucjonalne" poprowadził  prof. Paweł  Cabała. Do panelu zaproszono prof. Seweryna Spałka (Politechnika Śląska), prof. Agnieszkę Bitkowską (Politechnika Warszawska) oraz dr. hab. Pawła Wyrozębskiego, prof. SGH (Katedra Zarządzania Projektami SGH). Paneliści poruszali przede wszystkim takie zagadnienia jak:
•    wiodące metodyki i standardy zarządzania projektami,
•    istota zwinności i nurtu „agile” w rozwoju zarządzania projektami i zarządzania jako takiego,
•    perspektywy nowych technologii, cyfryzacji i wpływu sztucznej inteligencji na obszary zarządzania.

Kolejna sesja była poświęcona wyzwaniom o charakterze strategicznym, personalnym i zmianom transformacyjnym. Prowadzący prof. Seweryn Spałek zaprosił do dyskusji prof. Piotra Wachowiaka,  Ewę Zawadzką, członkinię Zarządu IPMA Polska, dr. Piotra Kotelnickiego (IGS Foundation),  Krzysztofa Ogonowskiego (Silfra Consulting Sp. z o.o. sp.k.), oraz Urszulę Krajewską (BizTech S.A.). Wypowiedzi panelistów bardzo silnie skoncentrowane były na wątku rozwoju kapitału ludzkiego i kompetencji ludzi jako warunku powodzenia projektów oraz zmian organizacyjnych przez nie wdrażanych. Zakończeniu sesji towarzyszyło podsumowanie dnia obrad i nakreślenie planu ich dalszego przebiegu.

Drugiego dnia odbyła się sesja z udziałem wiodących postaci międzynarodowego środowiska zarządzania projektami, którzy dołączyli do zgromadzonych w Warce uczestników konferencji za pośrednictwem platformy MS Teams. W sesji prowadzonej przez dr hab. Ewę Sońta-Drączkowską uczestniczyli:  
•    Prof. Ralf Mueller z BI Norwegian Business School,  redactor naczelny  czasopisma “Project Management Journal”,
•    Prof.  Hans Georg Gemuenden z Uniwersytetu Technicznego w Belinie (Technische Universitaet Berlin), w latach 2013-2017 redaktor naczelny czasopisma “Project Management Journal,
•    Prof. Verdan Zerjav, z Norwegian University of Science and Technology (NTNU), zastępca redaktora czasopisma “International Journal of Project Management”,
•    Mario Protulipac, (PMP, IPMA C), WYG Consulting, pochodzący z Chorwacji partner międzynarodowego stowarzyszenia GPM,
•    Rod Sowden, dyrektor zarządzający Aspire Europe Ltd, autor wiodący standardu “Managing Successful Programmes (MSP)”, jak również “P3M3 Maturity Model” i innych publikacji, w tym serii “MSP Survival Guide”,
•    Prof. Dr. Mladen Vukomanović, zastępca przewodniczącego International Project Management Association.

Piąta sesja poświęcona była w całości prezentacji wyników badań realizowanych przez członków naszej społeczności w ostatnim roku. Sesję prowadziła dr Joanna Rzempała z Uniwersytetu Szczecińskiego. Swoje prace zaprezentowali:
•    prof. Agnieszka Bitkowska – „Uwarunkowania realizacji projektów wdrożenia zarządzania procesowego”,
•    prof. Ewa Sońta-Drączkowska – “Co-creating innovations with users - systematic literature review and implications for project management research”,
•    prof. Eryk Głodziński – „Relacje między klientem a wykonawcą i ich wpływ na wskaźniki systemu controllingu projektów budowlanych”,
•    mgr Małgorzata Pojda – „Projekty typu New Project Development leków generycznych w branży farmaceutycznej, czynniki warunkujące ich sukces”.

Ostatnia sesja zorientowana była na integrację i współpracę środowiska naukowego w zakresie zarządzania projektami. Sesję przygotował i poprowadził prof. Emil Bukłaha z Katedry Zarządzania Projektami SGH. W sesji ukazano dorobek jednostek zajmujących się zarządzaniem projektami w Politechnice Warszawskiej (prof. Agnieszka Bitkowska i prof. Eryk Głodziński), Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (prof. Sławomir Wawak) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (prof. Mateusz Juchniewicz). Sesja była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz poznania wzajemnych osiągnięć ośrodków akademickich zajmujących się dziedziną zarządzania projektami.