Dzień Przedsiębiorcy w SGH

grupa osób siedzi na panelu

21 czerwca 2024 r. odbył się Dzień Przedsiębiorcy. Organizatorami przedsięwzięcia byli Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Fundacja Pomyśl o Przyszłości oraz Rada Polskich Przedsiębiorców Globalnych, w partnerstwie ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców, Krajową Izbą Gospodarczą i Fundacją Godła Polskiego „Teraz Polska”. 

W ramach obchodów Dnia Przedsiębiorcy, ustanowionym przed ośmiu laty przez Sejm RP, odbyło się wiele interesujących wydarzeń, w tym prezentacja wyników badania „Wizerunek polskiego przedsiębiorcy”, którą przedstawił i omówił Szymon Krawiec, redaktor naczelny tygodnika „Wprost".

Dzień przedsiębiorcy zgromadził przedstawicieli największych polskich firm, którzy mieli okazję do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat roli przedsiębiorcy w społeczeństwie i gospodarce. Jego celem było kształtowanie pozytywnego wizerunku społecznego przedsiębiorców. 

W trakcie konferencji głos zabrali eksperci, miał także miejsce panel dyskusyjny oraz okrągły stół z udziałem: Krzysztofa Domareckiego (Selena FM), Ryszarda Florka (Fakro), Pawła Jarskiego (Grupa Elemental) i Adama Sikorskiego (Unimot), prowadzona przez rektora i profesora SGH dr. hab. Piotra Wachowiaka.

Zaproszeni goście zwrócili uwagę na szereg czynników, które kształtują u przeciętnego Polaka wizerunek prywatnego przedsiębiorcy, odnieśli się do wciąż funkcjonującego niezbyt pozytywnego obrazu przedsiębiorcy, dyskutowali w jaki sposób to postrzeganie zmieniać. Podkreślali znaczenie podejmowanych inicjatyw w społecznościach lokalnych, które tworzą realne więzi pomiędzy przedsiębiorcą a mieszkańcami, zwracali uwagę na trudne warunki do prowadzenia prywatnego biznesu w Polsce, na przeszkody tworzone przez rozbudowaną administrację i stale zmieniające się przepisy, na rosnący populizm oraz na bardzo słaby poziom wykształcenia ekonomicznego Polaków. 


„Szkoła Główna Handlowa będzie dążyła do popularyzacji wiedzy finansowej w społeczeństwie. Od nowego roku akademickiego uruchamiamy Otwarty Uniwersytet Ekonomiczny, który będzie poszerzał wiedzę ekonomiczną wszystkich chętnych słuchaczy. Być może z grona słuchaczy wyrosną kolejni przedsiębiorcy, którzy będą się przyczyniać do rozwoju naszego kraju, tworzyć nowe miejsca pracy i budować wspólną, coraz lepszą przyszłość?" – wskazał rektor Piotr Wachowiak.