60 lat Instytutu Ekonomii Międzynarodowej SGH

fotografia przedstawia trzy osoby w tym jedna ex catedra wygłaszająca wywiad. Wszystkie osoby znajdują się w Auli Głównej SGH

18 listopada 2021 roku w SGH odbyła się jubileuszowa konferencja z okazji 60 lat istnienia Instytutu Ekonomii Międzynarodowej.

Dyrektor Instytutu prof. Eliza Przeździecka mówi: Gdy w grudniu 2019 roku po raz pierwszy pomyślałam o uczczeniu 60-lecia Instytutu, nie sądziłam, że tak długą drogę przejdziemy, aby się spotkać. „Cały ten wysiłek wynagrodziła wielka satysfakcja i radość, że udało się zgromadzić ponad 120 uczestników konferencji”. 

Instytut Ekonomii Międzynarodowej (IEM) jest jednostką naukowo-dydaktyczną działającą w ramach Kolegium Gospodarki Światowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Do głównych tematów badawczych i dydaktycznych Instytutu należą: badania z dziedziny ekonomii międzynarodowej, finansów międzynarodowych, bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wyniki prac badawczych prowadzonych przez Instytut są publikowane w językach polskim oraz angielskim w formie książek oraz artykułów naukowych.

Konferencja

Zalążkiem Instytutu była Katedra, która powstała w 1960 roku i wkrótce została przemianowana na Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. W początkowym okresie działalności jednostką tą kierował (na zaproszenie Rady Wydziału Handlu Zagranicznego) ówczesny minister Handlu Zagranicznego prof. dr hab. Witold Trąmpczyński. W 1964 roku kierownictwo katedry objął prof. dr hab. Józef Sołdaczuk. Kolejnymi dyrektorami Instytutu MSG byli: prof. dr hab. Stanisław Ładyka, prof. dr hab. Paweł Bożyk i od 1994 roku ponownie prof. dr hab. Stanisław Ładyka.

W październiku 1998 roku kierownikiem Instytutu został prof. dr hab. Adam Budnikowski. 2 listopada 2016 roku Instytut Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oficjalnie zmienił nazwę na Instytut Ekonomii Międzynarodowej.

Wspominając sześć dekad pracy wielu pokoleń naukowców, uczestnicy konferencji z całej Polski zebrali się, aby porozmawiać o wyzwaniach związanych ze stanem gospodarki światowej. Podczas sesji poruszono wiele ciekawych tematów.  

Jak się okazuje, polskie przedsiębiorstwa wykazują się niezwykłą odpornością na zawirowania gospodarcze, które silnie zmieniły globalne powiązania i układ sił w relacjach międzynarodowych – mówi prof. Eliza Przeździecka – „Spadki eksportu oraz PKB Polski były dużo niższe, niż w innych krajach. Z kolei w ostatnich miesiącach polski handel zagraniczny wzrastał względnie szybciej w porównaniu z innymi gospodarkami regionu EŚW”. 

Ważnym wątkiem, który pojawił się w dyskusji, był handel cyfrowy, w tym bezpieczeństwo z nim związane, jako nowy wymiar relacji gospodarczych.  Ważnym tematem dyskusji była produktywność i jej związek z eksportem produktów technologicznych. Jeśli chodzi o łańcuchy dostaw, zgodnie z wynikami badań, mają one obecnie bardziej regionalny niż globalny charakter. Jest to kontynuacja trendu zmian zjawiska globalizacji – slowbalizacja. 

Gościem specjalnym konferencji był prof. Ian Wooton, kierownik katedry Ekonomii na University of Strathclyde w Glasgow. Jest on członkiem zespołu badawczego Centre for Economic Policy Research w Londynie oraz CESifo Research Network w Monachium. Profesor Wooton jest uznanym autorytetem w dziedzinie ekonomii międzynarodowej. 

Podczas konferencji odbyły się również warsztaty dla młodych pracowników nauki i doktorantów organizowane przez prof. Andżelikę Kuźnar oraz prof. Adama Szyszkę. W warsztatach wzięli udział naukowcy z różnych ośrodków – z Warszawy, Krakowa, Łodzi oraz Gdańska. Po prezentacjach swoich koncepcji badawczych uczestnicy uzyskali cenne wskazówki od prof. Iana Wootona, który podzielił się swoimi inspirującymi refleksjami na temat prowadzenia badań naukowych.

grupa osób siedzących w sali lekcyjnej SGH
Zwieńczeniem konferencji była sesja plenarna, gdzie goście Bogusław Kowalski (Prezes Zarządu, Graal), Grzegorz Zawada (Dyrektor Pionu Inwestycji i Bankowości Prywatnej, PKO Bank Polski), Sebastian Bojemski (Wiceprezes Zarządu, LOTOS Paliwa) oraz Józef Mokrzycki (Prezes Zarządu, Mo-BRUK) wypowiadali się na temat wyzwań polskiego biznesu w gospodarce światowej. Moderatorem sesji był dr Szymon Okoń, adiunkt w Instytucie Ekonomii Międzynarodowej SGH.

Dyskusja dotyczyła przede wszystkim tego jak przedsiębiorcy poradzili sobie z pandemią, jak wpłynęła ona na zmianę podejścia do prowadzenia biznesu. Następnie wspomniano o wyzwaniach przed jakimi obecnie stoją przedsiębiorcy, m.in. rosnąca inflacja oraz trudności na rynku pracy. Pomimo negatywnych skutków pandemii, wiele przedsiębiorstw poradziło sobie dobrze z wyzwaniami, które ona postawiła. Dzięki temu pojawiają się szanse dla wzmocnienia pozycji konkurencyjnej Polski na międzynarodowej arenie gospodarczej.

Po zakończeniu konferencji wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do dołączenia do nowopowstałego polskiego oddziału ETSG (European Trade Study Group), międzynarodowego forum dyskusji akademickiej i badań nad handlem międzynarodowym.

Konferencja została dofinansowana z programu „Doskonała Nauka” Ministra Edukacji i Nauki".

logo MEiN