Zwycięski projekt konsorcjum z udziałem SGH 

„Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw”, projekt biorący udział w konkursie NCBiR „Gospostrateg III”, został zarekomendowany do dofinansowania

Projekt został przygotowany przez konsorcjum, w skład którego weszli Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W SGH pracował nad nim międzykolegialny zespół badaczy pod kierunkiem prof. SGH dra hab. Marcina Wojtysiak-Kotlarskiego, kierownika Zakładu Strategii Międzynarodowych w Instytucie Zarzadzania w Kolegium Zarzadzania i Finansów SGH.

Projekt konsorcjum SGH-GPW-UMWM pokonał w konkurencji 60 innych konsorcjów, które przystąpiły do konkursu, osiągając najwyższy wynik przyznany przez komisję oceniającą – 27 pkt, ex aequo z innym projektem. Tym samym został zarekomendowany – obok tylko trzech innych projektów z Polski – do dofinansowania. 

– Bardzo się cieszę z wygranej projektu w konkursie – powiedział prof. Piotr Wachowiak, rektor SGH. – Przyniesie on wymierne korzyści w postaci wzrostu poziomu umiędzynarodowienia oraz kapitalizacji przedsiębiorstw w województwie mazowieckim. Przedsiębiorcy uzyskają dostęp do aktualnych informacji o tym, od których rynków warto rozpocząć ekspansję zagraniczną. Dowiedzą się, jakie konkretnie wyzwania wiążą się z procesem globalizacji biznesu. Wiedzę na te tematy chcemy przekazywać również urzędnikom, którzy powinni być dla przedsiębiorców wsparciem w tych procesach.  

Rektor zwrócił także uwagę na korzyści społeczne z realizacji projektu, takie jak wyzwalanie i wzmacnianie postaw przedsiębiorczych oraz zwiększanie wiedzy ekonomicznej, co jest podstawą podnoszenia konkurencyjności polskiej gospodarki w długim okresie.

Prof. Marcin Wojtysiak-Kotlarski, kierownik projektu i nadzorujący badania uwarunkowań prowadzenia biznesu we wszystkich regionach światowej gospodarki dodał: 
 
– To wspólny sukces wszystkich akademików zaangażowanych w projekt i całego konsorcjum. Bardzo się cieszę, że wytężona, półroczna praca całego zespołu przygotowującego wniosek o grant oraz merytoryczna koncepcja projektu zostały tak wysoko ocenione przez NCBiR. Jesteśmy dumni, że będziemy mogli wspólnie realizować ten ważny dla Polski projekt. 

Wierzymy w potencjał polskiej gospodarki. Nasz projekt, dzięki wiedzy eksperckiej i współpracy w ramach konsorcjum, ma przekształcić Mazowsze w kuźnię firm o globalnym zasięgu. Chcemy, aby w globalnych łańcuchach dostaw odgrywały znacznie większą rolę niż obecnie. W kolejnych etapach projektu będziemy chcieli wykorzystać gromadzone doświadczenia we wspieraniu globalizacji przedsiębiorstw z pozostałych województw. To ważne dla przyszłych pokoleń. 

– Jako pełnomocnikowi rektora SGH ds. współpracy ze Stanem Nevada jest mi szczególnie miło zakomunikować, iż wiodącym regionem partnerskim w projekcie została właśnie Nevada, w której dzięki bliskości geograficznej zostały z sukcesem zastosowane m.in. możliwie przekładalne rozwiązania z Doliny Krzemowej – mówi współtwórca projektu, dr hab. Paweł Pietrasieński, prof. SGH. – Należy przy tym podkreślić, że w skład zespołu badawczego wchodzą czołowi profesorzy wizytujący z University of Nevada w Reno, specjalizujący się w obszarach przedsiębiorczości, polityk publicznych oraz rozwoju gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnego wymiaru tego ostatniego. Współpraca z Uniwersytetami Nevady w Reno i Las Vegas jest dla nas szczególnie cenna, ponieważ należą one do prestiżowego grona 131 amerykańskich uczelni wyższych w USA ocenionych przez Carnegie Classification of Institutions of Higher Education jako R1, a więc o bardzo wysokiej aktywności badawczej.

Jak podkreśla prof. Pietrasieński, pełniący w GOED funkcję dyrektora ds. handlu międzynarodowego, współpraca z partnerami z USA stanowi doskonałą okazję do zapoznania się z ich doświadczeniami w dziedzinie relacji administracja-nauka-biznes. – Wielokrotnie słyszymy, że tego rodzaju współpraca jest nieefektywna. Tymczasem ta trójkooperacja w stanie Nevada działa bardzo sprawnie. Istnieją silne i wielopoziomowe związki pomiędzy Biurem Gubernatora Nevady ds. Rozwoju Gospodarczego (GOED), systemem szkolnictwa wyższego oraz szeroko rozumianym środowiskiem biznesowym. Warto więc skorzystać z rozwiązań, które na świecie już funkcjonują i które – co najważniejsze – mogłyby być transferowane z USA na grunt polski.