Wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki – OPUS 18 i PRELUDIUM 18

Po raz kolejny wśród laureatów konkursów NCN znaleźli się naukowcy z SGH.

Pełna lista lauretów oraz tytuły projektów:

 1. Dr hab. Barbara Zofia Szulczewska (Instytut Rozwoju Miast i Regionów), kierownik projektu i dr Paulina Legutko-Kobus (Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH), koordynator ze strony naszej uczelni.
  Tytuł projektu: Ocena stanu i znaczenia zielonej infrastruktury jako przyrodniczego i społecznego zasobu małych i średnich miast w Polsce.
 2. Dr hab. Łukasz Woźny (Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH).
  Tytuł projektu: ​O dyskontowaniu behawioralnym i równowagach Markowa w stochastycznych problemach decyzyjnych.
 3. ​Mgr Łukasz Below (Szkoła Doktorska SGH).
  Tytuł projektu: ​Postrzeganie inflacji przez obywateli i implikacje ujęcia alternatywnych miar inflacji w procesie decyzyjnym polityki monetarnej.
 4. Dr hab. Marcin Kolasa (Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH).
  Tytuł projektu: ​Globalna identyfikacja w dynamicznych modelach makroekonomicznych z antycypacyjnymi oczekiwaniami.
 5. Mgr Ewa Szulc-Wódarska (Kolegium Gospodarki Światowej SGH).
  Tytuł projektu: ​Innowacyjne startupy w regionalnych systemach innowacji we Włoszech: czynniki powstawania nowych firm.
 6. Mgr Marcin Wroński (Kolegium Gospodarki Światowej SGH)
  Tytuł projektu: Wpływ publicznych systemów emerytalnych na nierówności majątkowe w Unii Europejskiej. Zakres substytucji pomiędzy oszczędnościami w systemie emerytalnym, a majątkiem prywatnym gospodarstw domowych.

Więcej informacji na stronie NCN

Więcej o naszych laureatach na stronie DOP