W Instytucie Gospodarstwa Społecznego powstał nowy Zakład Innowacji w Ochronie Zdrowia

na zdjęciu widoczny laptop i stetoskop; ludzkie dłonie oparte na klawiaturze

Od 1 października br. w Instytucie Gospodarstwa Społecznego powstał nowy Zakład Innowacji w Ochronie Zdrowia. Kierownictwo Zakładu objęła dr hab. Barbara Więckowska, wieloletni pracownik Szkoły Głównej Handlowej, pierwszy dyrektor Departamentu Analiz i Strategii Ministerstwa Zdrowia, członek pierwszej Rady Taryfikacji przy AOTMiT, współtwórca pakietu onkologicznego oraz map potrzeb zdrowotnych.

Zespół Zakładu tworzą badaczki: dr hab. Violetta Korporowicz-Żmichowska oraz dr Katarzyna Byszek. We współpracę w projektach badawczych zaangażowane są również: mgr Agnieszka Głąb oraz lic. Anna Krawczyk, mgr Katarzyna Luchowska oraz dr Małgorzata Chmielewska.

Zakład będzie skupiał się na badaniach nad innowacjami w obszarze ochrony zdrowia, mających na celu ulepszanie polityk zdrowotnych i świadczeń medycznych. Pracownicy Zakładu aktywnie angażują się w działalność dydaktyczną, propagując wiedzę na temat innowacji w opiece zdrowotnej. Dzięki współpracy z Grupą LUXMED, studenci SGH mogą zgłębiać wiedzę i nabywać umiejętności na kierunku E-biznes podczas zajęć z przedmiotu e-Zdrowie współprowadzonego z Andrzejem Osuchem, dyrektorem ds. Transformacji Biznesowej. Projekty przygotowywane przez uczestników zajęć są weryfikowane i korygowane przez praktyków z branży.

Zakład stawia sobie za cel wspieranie innowacji w służbie zdrowia, aby dostarczyć coraz lepsze i skuteczniejsze rozwiązania medyczne także dzięki współpracy międzynarodowej z innymi jednostkami naukowymi. Pracownicy Zakładu są zaangażowani m.in. w projekt z programu Horyzont. W międzynarodowym projekcie uczestniczy 16 instytucji z ośmiu państw. Pracownicy Zakładu współpracują w dwóch grupach roboczych zajmujących się odpowiednio mechanizmami finansowania opieki szpitalnej oraz wdrażaniem rozwiązań e-Zdrowia.

Eksperci SGH, m.in. dr hab. Violetta Korporowicz-Żmichowska oraz dr hab. Barbara Więckowska, są zaangażowane w tworzenie Indeksu Zdrowych Miast, który ocenia warunki życia w miastach pod kątem m.in. zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, zielonych terenów, edukacji, jakości powietrza czy kultury. Pracownicy Zakładu współpracują również z Centrum e-Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia, Ministerstwem Zdrowia oraz konsultantami krajowymi.

Rozpoczęcie działalności Zakładu otwiera obiecujące perspektywy dla doskonalenia opieki zdrowotnej i przekształcania jej w oparciu o wyniki badań nad innowacjami w ochronie zdrowia. Jednymi z pierwszych aktywności ukierunkowanych na upowszechnianie działalności naukowej jest udział dr hab. Barbary Więckowskiej w debacie podczas XIX Forum Rynku Zdrowia czy prezentacja wyników badania projektu wyszehradzkiego na Ogólnopolskim Zjeździe Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich w dniu 21.10. 2023 r. pt. Dobre praktyki w finansowaniu świadczeń okulistycznych – czy doświadczenia zagraniczne mogą być pomocne dla polskiego systemu ochrony zdrowia?

Informacje dotyczące działalności Zakładu i prowadzonych projektów można znaleźć na stronie internetowej.

dr Katarzyna Byszek

Zakład Innowacji w Ochronie Zdrowia, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne