Studentka SGH laureatką Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR

mężczyzna wręcza nagrodę kobiecie

Wiktoria Kaleta, studentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, została zwyciężczynią 9. edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). Nasza studentka zmierzyła się w finale z tematem społecznej odpowiedzialności m.in. branży tytoniowej.

Od 23 listopada do 23 grudnia 2021 r. ponad 140 uczniów szkół średnich oraz studentów z całej Polski wzięło udział w I etapie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o CSR, organizowanym w ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu – programu edukacyjnego FOB. Udział polegał na rozwiązaniu testu online, składającego się z 12 pytań zamkniętych. Dotyczyły one zarówno teoretycznych, jak i praktycznych zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem. Osoby, które poprawnie odpowiedziały na co najmniej 10 z 12 pytań, wzięły udział w II etapie konkursu. Spośród najlepszych uczestników II etapu wyłonieni zostali finaliści konkursu. 20 kwietnia br. w formie online odbył się wielki finał. Cztery finalistki i dwóch finalistów przedstawiło prezentacje na jeden z zaproponowanych wcześniej tematów. Wystąpienia miały charakter wypowiedzi ustnych, w których przedstawiono tezy i ich uzasadnienie. W składzie jury konkursu znaleźli się przedstawiciele biznesu, środowiska akademickiego i trzeciego sektora, m.in. rzeczniczka etyki SGH dr Ewa Jastrzębska. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i Ministerstwa Finansów.

Celem Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o CSR jest upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju oraz wspieranie osób, które są zainteresowane pogłębianiem wiedzy na ten temat. W konkursie mogą brać udział studenci i uczniowie szkół średnich, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Konkurs zachęca do lepszego zrozumienia idei CSR. Dotyczy zagadnień zarówno teoretycznych, jak i praktycznych – daje możliwość poznania dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu największych firm w Polsce.

Wiktoria Kaleta została zaproszona na spotkanie z rektorem SGH profesorem Piotrem Wachowiakiem, który w imieniu uczelni pogratulował jej sukcesu oraz przekazał list gratulacyjny i okolicznościowy upominek. Laureatka w rozmowie z rektorem potwierdziła zainteresowanie obszarem CSR jako kluczowym w jej dalszej pracy dydaktycznej.

dwoje mężczyzn i kobieta stoją w gabinecie po wręczeniu kobiecie nagrody