Student SGH nagrodzony stypendium MEiN za znaczące osiągnięcia sportowe

Jan Andrzej Kozakiewicz znalazł się w gronie 362 nagrodzonych stypendium MEiN za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2020/2021.

Jan Kozakiewicz został wyróżniony za Mistrzostwo Polski w kategorii Open na dystansie 50 metrów stylem klasycznym w pływaniu w grudniu 2019 roku oraz za pobicie rekordu Polski w kategorii młodzieżowców 19-23 lat. Jest studentem II roku studiów licencjackich na kierunku globalny biznes.

Do dnia 25 października 2020 r. rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi 890 wniosków o przyznanie stypendium za znaczące osiągnięciaDo dnia 25 października 2020 r. rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi 890 wniosków o przyznanie stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2020/2021.

19 lutego 2021 r. – spośród 861 wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium – Minister Edukacji i Nauki wyłonił grupę 362 studentów, którym przyznał stypendium. Studenci, którzy otrzymali stypendium, uzyskali co najmniej 10 pkt na 50 pkt.

Stypendium jest wypłacane jednorazowo, a jego wysokość wynosi 17.000 zł.

Więcej szczegółów na stronie MEiN