Studenci kierunku zarządzanie projektami najlepsi w Polsce

Zespoły studentów kierunku zarządzanie projektami najlepsze w Polsce

29 maja 2021 r. IPMA Polska ogłosiła wyniki krajowego etapu międzynarodowego konkursu zarządzania projektami IPMA PROJECT MANAGEMENT CHAMPIONSHIP.

W finale pięć zespołów, w tym dwa z SGH, zmierzyły się ze studium przypadku z zakresu zarządzania projektami, które polegało na zaplanowaniu budowy centrum przesiadkowego w dużym mieście: opracowaniu modelu fazowego, analizie celów i strumieni korzyści, a także zakresu projektu, jego harmonogramu, zorganizowania zespołu projektowego oraz analizie i mitygacji ryzyk.

Jury konkursu (PM Professionals z IPMA Polska) przyznało pierwsze miejsce zespołowi SGH w składzie: Mateusz Pawlikowski, Filip Gul, Anna Ślęzak i Natalia Kostrzewa. Zespół będzie reprezentować Polskę podczas Międzynarodowego Finału PMC, który odbędzie się w Belgradzie w dniach 11–12 września 2021 r.

Drugi zespół w składzie: Paweł Kościński, Marta Kupisz, Magdalena Repeć i Jakub Kania zajął trzecie miejsce za zespołem z Politechniki Śląskiej.

Opiekunem zespołów jest dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH z Katedry Zarządzania Projektami.

Więcej informacji

IPMA PROJECT MANAGEMENT CHAMPIONSHIP jest skierowany do studentów studiów stacjonarnych związanych z zarządzaniem projektami. Celem konkursu jest zaangażowanie studentów w ten obszar biznesu, zainteresowanie profesjonalnym zarządzaniem projektami na poziomie krajowym i międzynarodowym, a także rozwijanie dialogu, dzielenie się wiedzą i know-how między nauką a biznesem świat.