SGH Otwarta na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej

Informacja o tym, że uczelnia otrzymała certyfikat doskonałości

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii Otwarty na świat – doskonałość we współpracy międzynarodowej.

„Wasza Magnificencjo, proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji otrzymania wyjątkowego wyróżnienia, jakim jest Certyfikat Doskonałości Kształcenia w kategorii Otwarty na świat - doskonałość we współpracy międzynarodowej na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze” – napisał w liście do rektora SGH prof. Piotra Wachowiaka przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) prof. dr hab. Stanisław Wrzosek.

„Wniosek o wyróżnienie kierunku tym certyfikatem został umotywowany wyszczególnieniem w raporcie zespołu oceniającego z wizytacji dobrych praktyk, odnoszących się do kryterium 7) warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunku, a uzasadnienia ocen stopnia spełnienia kryteriów 1), 2) i 4) potwierdziły skuteczny wpływ współpracy międzynarodowej na koncepcję kształcenia, realizację programu studiów i rozwój kadry oraz obejmują dobre praktyki w tym zakresie” – czytamy w liście.

Wyróżnienie przyznało Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej uchwałą z dnia 3 grudnia 2020 r. Uroczyste wręczenie certyfikatów, również w innych kategoriach, odbyło się podczas posiedzenia Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich 22 października 2021 r. w Uniwersytecie Morskim w Gdyni.