SGH i Forum Ekonomiczne zacieśniają współpracę

11 maja 2021 roku rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak oraz przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski podpisali porozumienie dot. wieloletniej i wielopłaszczyznowej współpracy

W ramach zawartego porozumienia strony zobowiązują się do kontynuowania dotychczasowego projektu, przygotowania „Raportu SGH i Forum Ekonomicznego” –  corocznego opracowania naukowego, ogólnogospodarczego, zestawiającego Polskę na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej, prezentowanego i promowanego podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Eksperci SGH byli autorami raportu trzykrotnie, w latach 2018, 2019, 2020. Również w tym roku zaprezentują raport dotyczący wyzwań stojących przed Europą Środkowo-Wschodnią podczas corocznego, wrześniowego Forum.

Bardzo się cieszę, że po 4 latach owocnej współpracy podpisaliśmy dziś porozumienie na kolejne lata. Ta umowa spowoduje jeszcze lepszą i ściślejszą współpracę między SGH a Forum Ekonomicznym, co  –  jestem pewien  –  zadziała z korzyścią dla odbiorców naszych projektów, w tym najważniejszego  –  Raportu SGH i Forum Ekonomicznego. Od tego roku Szkoła Główna Handlowa w Warszawie będzie głównym partnerem merytorycznym podczas wrześniowego Forum. To bardzo dobra wiadomość. Dołożymy wszelkich starań, aby Forum Ekonomiczne w Karpaczu również w 2021 było gwarantem wymiany aktualnej wiedzy i doświadczeń świata nauki i biznesu – powiedział rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak.