Rozstrzygnięcie Konkursu BFG

Rozstrzygnięcie Konkursu BFG

Rozstrzygnięcie Konkursu BFG na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu problematyki stabilności systemu finansowego obronionych w roku 2020.

Jury Konkursu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w składzie: prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (przewodnicząca), prof. Leszek Dziawgo, dr Robert Jagiełło, dr Olga Szczepańska, po wnikliwym zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami postanowiło przyznać nagrodę Tomaszowi Jurze za pracę „Kredyty waloryzowane do franka szwajcarskiego a ryzyko systemowe w polskim sektorze bankowym”. Praca została napisaną pod kierunkiem naukowym dr Magdaleny Kozińskiej z Instytutu Bankowości SGH.