Rektor SGH w Radzie Programowej Climate Leadership

zdjęcia rektora SGH Piotra Wachowiaka

Rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, przyjął zaproszenie do Rady Programowej Climate Leadership – programu budującego społeczność liderów realnej zmiany w biznesie na rzecz przeciwdziałania nieodwracalnym zmianom klimatycznym zachodzącym na Ziemi.

Do udziału w Radzie zapraszani są wybitni przedstawiciele świata nauki, biznesu, organizacji pozarządowych, jak również Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP). Współpraca podejmowana między ekspertami i biznesem ma kluczowe znaczenie dla klimatu naszej planety w najbliższej przyszłości.

Rektor Piotr Wachowiak przyjął zaproszenie do Rady Programowej Climate Leadership 1 lutego br.

Rada Programowa, której pierwsze posiedzenie odbyło się 31 marca br., w jeszcze większym stopniu umożliwi realizację założeń programu Climate Leadership i zbuduje trwałe relacje pomiędzy środowiskiem naukowym, eksperckim, jak i biznesowym. Program Climate Leadership wspiera działania podejmowane przez firmy w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Uczestnicy programu Climate Leadership to firmy świadome swojej roli w procesie osiągania neutralności klimatycznej i potrafiące dostrzec w zmianie szansę na rozwój. Firmy te podejmują konkretne działania, które w wymierny sposób zmniejszają negatywny wpływ produktów i usług na środowisko lub są odpowiedzią na wyzwania związane z adaptacją do zmian klimatu, w tym szczególnie zachowania jakości życia człowieka. Podjęte zobowiązania konsultowane są z ekspertami zewnętrznymi.

Jeżeli mamy mieć jakąkolwiek szansę na zatrzymanie kryzysu klimatycznego, biznes musi podjąć radykalne kroki na poziomie podstawowych produktów i usług, procesów produkcyjnych i zarządczych, a nawet modeli biznesowych. Transformacja wzorców produkcji i konsumpcji dotknie samego rdzenia modeli biznesowych, wymuszających bardziej efektywne korzystanie z surowców oraz konkretne, mierzalne działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych – czytamy na stronie internetowej Climate Leadership.
 
Program Climate Leadership jest odpowiedzią na rezolucję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP/EA.4/.5) „Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe”, przyjętą w marcu 2019 r. Dokument wzywa sektor prywatny do zintensyfikowania działań na rzecz wdrażania, zwiększania skali i powielania zrównoważonych praktyk biznesowych.
 
Program Climate Leadership organizowany przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa powstał w 2019 r. z inicjatywy Marii Andrzejewskiej, dyrektor generalnej Centrum UNEP/GRID-Warszawa, oraz Bolesława Roka, profesora Akademii Leona Koźmińskiego. Celem programu jest zmniejszanie negatywnego wpływu na klimat przedsiębiorstw i dążenie do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Istotne znaczenie w programie ma łączenie wielu interesariuszy; w działania programu zaangażowanych jest wiele organizacji, samorządów, firm, ale również uniwersytetów czy instytutów badawczych. Grono eksperckie programu Climate Leadership składa się z ponad 120 ekspertów i ekspertek różnych dziedzin m.in. gospodarki o obiegu zamkniętym, mierzenia śladu węglowego, efektywności energetycznej, aż po zagadnienia takie jak dieta roślinna, rolnictwo regeneratywne czy gospodarka wodna.  
 
W skład powołanej Rady Programowej wchodzą:

Edwin Bendyk – prezes zarządu Fundacji im. S. Batorego
Frederic Billet – ambasador Francji w Polsce
Daniel Bouzas – koordynator UNEP FI na Europę
Juerg Burri – ambasador Szwajcarii w Polsce
Bogusław Chrabota – redaktor naczelny dziennika „Rzeczpospolita”
Tim Christophersen – dyrektor Działu Nature for Climate UNEP
Anna Clunes – ambasadorka Wielkiej Brytanii w Polsce
Dr Paloma Cuchi – dyrektor WHO Polska
Maria Florczuk – członkini Zarządu Fabryki Mebli „FORTE” S.A.
Dr Dorota Jarosińska – Regionalne Biuro WHO Europa
Dr hab. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW – profesor w Katedrze Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW.
Dr Michał Kurtyka – minister klimatu i środowiska w latach 2019-21
Jacek Łęgiewicz – dyrektor ds. publicznych w Samsung Electronics Polska
Dr Joanna Maćkowiak-Pandera – prezeska Zarządu Forum Energii
Prof. Dr Hab. Szymon Malinowski – profesor Uniwersytetu Warszawskiego
Prof. Maciej Nowicki – minister środowiska w latach 2007-2010.
Prof. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska – prorektor Akademii Leona Koźmińskiego
Jarek Rot – CSO BNP Paribas Bank Polska
Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Mario Everardo Zamarripa Gonzalez – dyrektor odpowiedzialny za zrównoważony rozwój ERGO Hestia
Shereen Zorba – dyrektor UN Science-Policy-Business Forum for Environment