Rektor SGH otrzymał jubileuszowy medal 30-lecia KSAP

okrągły medal w drewnianym etui

Rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, otrzymał 17 grudnia br. medal 30-lecia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej „30 lat w Służbie Publicznej”.

W 2021 r. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej obchodzi jubileusz trzydziestolecia istnienia. KSAP powołana przez pierwszy niekomunistyczny rząd wpisała się w rozpoczynającą się w Polsce transformację. Był to okres wyzwań dla całego państwa, społeczeństwa i administracji. Przez lata działalności KSAP przyczyniła się do budowy profesjonalnej służby cywilnej i nowoczesnej administracji w Polsce – przekazała KSAP w informacji prasowej.

Jubileusz to dobry czas na podsumowanie dotychczasowych działań, dlatego też, aby podkreślić rangę dotychczasowej współpracy, dyrektor KSAP dr Wojciech Federczyk wręczył rektorowi SGH prof. Piotrowi Wachowiakowi medal „30 lat w Służbie Publicznej”.

dyplom

Wyróżnienie otrzymali ponadto rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Alojzy Nowak i rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba.

KSAP działa poza systemem szkolnictwa wyższego i pełni rolę rządowej kuźni kształcenia kadr administracji. Uzyskanie na tym polu optymalnego efektu nie byłoby możliwe bez współpracy z najlepszymi uczelniami, która to polega na wymianie nie tylko wiedzy, ale także i myśli z zakresu szeroko pojętej administracji i działań państwa – czytamy w komunikacie KSAP.

"Podczas procesu kształcenia zapraszamy do współpracy najlepszych wykładowców akademickich z danej dziedziny, jak również w szerszej perspektywie naszych działań - do udziału w konferencjach czy publikacjach” - wskazał dyrektor Federczyk.

Na płaszczyźnie organizowanych konferencji KSAP stanowi istotną platformę wymiany myśli z zakresu administracji pomiędzy światem naukowym a praktykami będącymi często wysokimi urzędnikami w państwie, nierzadko zapraszając do tych debat reprezentantów z uczelni i administracji międzynarodowej. Piątkowe spotkanie z rektorem SGH było również okazją do wyrażenia deklaracji dalszego rozwoju wspólnie podejmowanych działań.