Rafał Rusak i Mateusz Zawadzki laureatami I konkursu organizowanego przez Polskie Linie Lotnicze LOT

Na zdjęciu laureaci konkursu PLLLOT Rafał Rusak i Mateusz Zawadzki

Wyniki I Ogólnopolskiego Konkursu LOT na najlepszą pracę dyplomową o tematyce dotyczącej lotnictwa pasażerskiego i transportowego.

II miejsce w kategorii prac licencjackich/inżynierskich zajął Rafał Rusak za pracę Wykorzystanie metody Data Envelopment Analysis w ocenie efektywności amerykańskich i europejskich tradycyjnych linii lotniczych. Promotorem nagrodzonej pracy był dr hab. Michał Jakubczyk, prof. SGH.

Wyróżnienie w kategorii prac magisterskich otrzymał Mateusz Zawadzki za pracę Analiza czynników rynkowych, szans i zagrożeń dla rozwoju usług logistycznych w polskich terminalach carco lotniczego. Promotorem pracy był dr Paweł Zagrajek.

Konkurs był skierowany do absolwentów wszystkich uczelni studiów I i II stopnia w Polsce, którzy obronili prace dyplomowe w roku akademickim 2019/2020. W rywalizacji udział wzięło 96 prac – 54 rozpraw magisterskich oraz 42 prace inżynierskie i licencjackie.

– Pierwsza edycja konkursu pokazała, jak duży potencjał mają młodzi ludzie stojący u progu kariery zawodowej i jak chętnie podejmują się zgłębienia tajników tak szerokiej, złożonej, nowoczesnej i dynamicznie zmieniającej się branży jaką jest lotnictwo – mówił Michał Fijoł, członek zarządu ds. handlowych Polskich Linii Lotniczych LOT. 

– W konkursie wyłonione zostały prace wyróżniające się oryginalnością tematu, jakością przeprowadzonych badań i analizy uzyskanych danych, samodzielnością i jakością wniosków oraz przydatnością dla rozwoju biznesu lotniczego. Niewątpliwie będą inspiracją do poszukiwania nowych tematów oraz innowacyjnych rozwiązań z zakresu lotnictwa – powiedziała przewodnicząca kapituły prof. Elżbieta Szymańska z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone 14 kwietnia 2021. Do partnerstwa merytorycznego, a także kapituły konkursowej zaproszono wybitnych przedstawicieli kadry naukowej, specjalizujących się w problematyce lotniczej z 11 najważniejszych uczelni w kraju, w tym: Politechniki Białostockiej, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Poznańskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego i Politechniki Rzeszowskiej. Przyznali oni cztery nagrody główne i taką sama liczbę wyróżnień.