Profesor Roman Sobiecki w składzie komisji egzaminacyjnej na doradcę restrukturyzacyjnego

na zdjęciu dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH

10 lutego Minister Sprawiedliwości powołał prof. Romana Sobieckiego do Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Komisja składa się z 7 osób wyróżniających się wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu problematyki objętej egzaminem.

Członkowie komisji powoływani są na 2 lata.

Egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przeprowadza się co najmniej 2 razy w roku. Przed każdym egzaminem minister powołuje zespół do przygotowania pytań i zadań problemowych.