Prof. Marek Rocki w Radzie Konsultacyjnej PKA

Prof. dr hab. Marek Rocki

Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej powołał prof. Marka Rockiego na członka Rady Konsultacyjnej PKA.

Rada konsultacyjna PKA jest organem opiniotwórczo-doradczym przewodniczącego i prezydium PKA w zakresie określania strategicznych kierunków funkcjonowania komisji. Do jej zadań w szczególności należy opiniowanie bieżącej działalności oraz założeń strategii działania i planów współpracy, w tym międzynarodowej.

„Mniemam, że udział prof. Marka Rockiego w działaniach rady przyczyni się w niezwykle istotny sposób do jeszcze większej skuteczności Polskiej Komisji Akredytacyjnej w działaniach związanych z ewaluacją jakości kształcenia w ramach studiów prowadzonych na polskich uczelniach” – czytamy w liście od prof. dr. hab. Stanisława Wrzoska, przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej.  

Profesor Marek Rocki, rektor SGH w latach 1999–2005 i 2016–2020, dyrektor Instytutu Rozwoju Gospodarczego, członek Komitetu sterującego ds. wdrożenia Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R w SGH. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół modelowania i symulacji procesów gospodarczych, teorii estymacji modeli ekonometrycznych, badań koniunktury, modelowania miękkiego, statystycznej analizy wielowymiarowej, prognozowania i symulacji, teorii ekonometrii oraz modeli wielorównaniowych. Marek Rocki pełnił wiele funkcji uczelniach: kierownika Zakładu Ekonometrii SGPiS (1984–1994), prorektora SGH (1990–1996), dziekana Studium Dyplomowego (1996–1999) oraz Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH (2005 i 2008). Ponadto był przewodniczącym Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2008-2015), senatorem RP w latach 2005–2019, prezesem zarządu głównego Akademickiego Związku Sportowego (2003–2016).