Prof. Marek Rocki członkiem Rady Fundacji Rektorów Polskich

grafika przedstawiająca wizerunek mężczyzny na tle auli uczelni wyższej

Rada Fundacji Rektorów Polskich powołała na swego członka prof. Marka Rockiego. Nowo wybrana dwunastoosobowa Rada Fundacji Rektorów rozpocznie działalność 1 września 2022 r., a jej urzędowanie zakończy się 31 sierpnia 2026 r.

Fundacja Rektorów Polskich została powołana do życia w czerwcu 2001 r. z inicjatywy władz osiemdziesięciu uczelni akademickich. Misją Fundacji Rektorów Polskich są działania na rzecz rozwoju edukacji, nauki i kultury w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa wyższego. W 2003 r. z inicjatywy fundacji, przy udziale Konferencji Uczelni Niepublicznych, został utworzony Instytut Społeczeństwa Wiedzy z misją prowadzenia studiów nad szkolnictwem wyższym, badaniami naukowymi, polityką edukacyjną, a także nad zagadnieniami społeczeństwa informacyjnego. Rada Fundacji Rektorów Polskich wyznacza kierunki działań fundacji i nadzoruje realizację celów statutowych.

Profesor Marek Rocki był rektorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w latach 1999–2005 i 2016–2020. Pełni m.in. funkcję dyrektora Instytutu Rozwoju Gospodarczego. Jest też członkiem Komitetu sterującego ds. wdrożenia strategii HRS4R oraz polityki OTM-R w SGH. We wrześniu 2021 r. został powołany na członka Rady Konsultacyjnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Zainteresowania naukowe prof. Rockiego koncentrują się wokół modelowania i symulacji procesów gospodarczych, teorii estymacji modeli ekonometrycznych, badań koniunktury, modelowania miękkiego, statystycznej analizy wielowymiarowej, prognozowania i symulacji, teorii ekonometrii oraz modeli wielorównaniowych. Marek Rocki pełnił wiele funkcji uczelnianych: kierownika Zakładu Ekonometrii SGPiS (1984–1994), prorektora SGH (1990–1996), dziekana Studium Dyplomowego (1996–1999) oraz Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH (2005 i 2008). Ponadto był przewodniczącym Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2008-2015), senatorem RP w latach 2005–2019, prezesem zarządu głównego Akademickiego Związku Sportowego (2003–2016).