Prof. Marcin Kolasa w Radzie Society for Computational Economics

dr hab. Marcin Kolasa, prof. SGH

Dr hab. Marcin Kolasa, prof. SGH został powołany na 3-letnią kadencję do Rady stowarzyszenia Society for Computational Economics.

Society for Computational Economics to prestiżowe stowarzyszenie zrzeszające naukowców zajmujących się ekonomią ilościową.

Marcin Kolasa jest profesorem nadzwyczajnym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz starszym ekspertem ds. sektora finansowego w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Pełni także funkcje członka redakcji czasopisms Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics. Pracował jako ekspert w Europejskim Banku Centralnym oraz odbył pobyt badawczy na uniwersytecie Columbia. Jego zainteresowania naukowe obejmują modele równowagi ogólnej, ekonomię monetarną, ekonomię międzynarodową, pośrednictwo finansowe oraz prognozowanie makroekonomiczne. Jego prace publikowane były m.in w Journal of the European Economic Association, Journal of International Economics, Quantitative Economics, European Economic Review, Review of Economic Dynamics, Journal of Money, Credit and Banking, Journal of Economic Dynamics and Control. Recenzował także liczne prace do czasopism z listy JCR. Marcin Kolasa jest laureatem Nagrody Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowe, Nagrody Banku Handlowego w Warszawie S.A., Nagrody Naukowej “Polityki” oraz stypendystą Fulbrighta. Jego artykuły prezentowane były m.in. na konferencjach ASSA, SED, EEA, ESEM, CEF, SNDE, IAAE oraz seminariach w bankach centralnych. Jest jednym z najbardziej cytowanych polskich ekonomistów i od lat jest w czołówce takiego zestawienia wg Repec.