Prof. Marcin Jamroży w Radzie ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH

28 października 2020 r. minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński powołał Radę ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania 2. kadencji na lata 2020–2024.

Do obecnego składu rady został powołany dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH.

Profesor Marcin Jamroży jest kierownikiem Zakładu Podatków w Instytucie Finansów Kolegium Zarządzania i Finansów. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na zarządzaniu podatkami, międzynarodowych strategiach podatkowych, bezpośrednich inwestycjach zagranicznych, cenach transferowych, kontraktach długoterminowych oraz opodatkowaniu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy.   

Rada ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania jest niezależnym organem, który wydaje opinie w sprawie zasadności zastosowania ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Więcej informacji