Prof. Małgorzata Molęda-Zdziech pełnomocnikiem rektora ds. współpracy z UE

prof. Molęda-Zdziech

W 2021 r. funkcję pełnomocnika ds. współpracy z Unią Europejską objęła dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech. Do zadań pełnomocnika należy propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej oraz europejskich wartościach, m.in. poprzez organizowanie cyklicznych seminariów dla studentów i kadry akademickiej oraz działalność na rzecz wzmocnienia relacji SGH z przedstawicielami instytucji europejskich.

Działania te realizuje m.in. poprzez rozwój współpracy eksperckiej w obszarze badań i nauki, promowanie, rozwijanie oraz wspieranie uczestnictwa przedstawicieli środowiska naukowego SGH w europejskich projektach i innych inicjatywach unijnych, a także przez organizowanie wydarzeń z udziałem ekspertów z SGH oraz rezydujących w Brukseli pracowników instytucji europejskich i przedstawicieli międzynarodowych środowisk naukowych.
 
Ponadto, do zadań pełnomocnika należy budowanie sieci osób związanych z SGH, pracujących w instytucjach Unii Europejskiej, w tym w szczególności absolwentów Uczelni oraz angażowanie ich w projekt: „Ambasador SGH”.

Pełnomocnik dba o nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z polskimi przedstawicielstwami naukowymi w Brukseli, m.in.: Business & Science Poland, Biurem Promocji Nauki PolSCA Polskiej Akademii Nauk w Brukseli oraz biurami reprezentującymi polskie jednostki samorządu terytorialnego w Brukseli.
 
Dodatkowo podejmuje działania mające na celu promowanie opinii prezentowanych przez ekspertów z SGH z sieci Team Europe Poland SGH oraz doradza władzom akademickim w zakresie działań służących umacnianiu pozycji SGH i budowie rozpoznawalnego wizerunku Uczelni na forum europejskim.