Prof. Lech Kurkliński powołany na przewodniczącego Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Polskiej Bankowości

Na grafice, prof. dr hab. Lech Kurkliński

1 kwietnia 2022 r. dr hab. Lech Kurkliński prof. SGH został powołany przez Zarząd Związku Banków Polskich na przewodniczącego Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Polskiej Bankowości na kolejną 5-letnią kadencję.

Komitet ds. Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej nadzoruje system standardów kwalifikacyjnych przy ZBP. Uczestnikami systemu są: banki, szkoły (instytucje szkoleniowe i uczelnie) oraz inne instytucje finansowe, na podstawie rekomendacji banków, z którymi współpracują. Pracownicy banków i innych instytucji finansowych – uczestników systemu, a także studenci uprawnieni są do uzyskiwania stopni zawodowych, potwierdzonych Certyfikatami ZBP.

Dr hab. Lech Kurkliński, prof. SGH, jest kierownikiem Zakładu Cyfrowych Finansów FINTECH w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji KNoP.