Prof. Krzysztof Borowski powołany do Komitetu Jubileuszowego GPW w Warszawie

W roku 2021 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie będzie obchodziła swoje 30-lecie. Wśród kilkunastu osób powołanych do Komitetu Jubileuszowego znalazł się prof. Krzysztof Borowski z SGH, który – jak podkreśla prezes GPW dr Marek Dietl – „od lat wspiera giełdowe projekty i nierozerwalnie jest związany z rynkiem kapitałowym”.

Ideą powołania Komitetu Jubileuszowego jest chęć współtworzenia inicjatyw, których celem są: z jednej strony upamiętnienie najważniejszych wydarzeń i osób zaangażowanych w najnowszą historię polskiego rynku kapitałowego, a z drugiej wzmocnienie wizerunku GPW i jej aktualnych aktywności, w tym podkreślenie trwającego aktualnie procesu transformacji Giełdy w spółkę technologiczną. 

Dr hab. Krzysztof Borowski, prof. SGH, jest kierownikiem Zakładu Spekulacji i Inwestycji na Rynkach Finansowych w Instytucie Ryzyka i Rynków Finansowych SGH. Jest także cenionym ekspertem do spraw rynku kapitałowego w Polsce i na świecie. 

Zapraszamy do obejrzenia zapisu Czwartkowego Forum SGH z udziałem prof. Borowskiego oraz prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie dra Marka Dietla.