Prof. Jakub Brdulak nominowany do MICROBOL

Prof. SGH dr hab. Jakub Brdulak otrzymał nominację do grupy WG Quality Assurance w ramach projektu MICROBOL.

Prof. SGH dr hab. Jakub Brdulak został nominowany do grupy zajmującej się zapewnieniem jakości, działającej w ramach Procesu Bolońskiego. Do każdej z trzech działających grup, nominowany jest jeden delegat z Polski. Celem grup jest wypracowywanie rekomendacji na Konferencje Ministrów, gdzie następnie przyjmowane są strategie rozwoju EHEA.
 
Wśród delegatów, Szkołę Główną Handlową w Warszawie reprezentuje również dr Jacek Lewicki, który nominowany został do grupy dotyczącej ram kwalifikacji i ECTS.

MICROBOL – The European University Association (EUA)