Prof. Emil Bukłaha w IPMA Task Force Certification Global

Prof. Emil Bukłaha w IPMA Task Force Certification Global

Zespół IPMA Task Force Certification Global z ramienia organizacji International Project Management Association (IPMA) będzie odpowiadał za przegląd obecnych, propozycje zmian i opracowanie strategii wdrożenia nowych procedur i zasad dotyczących globalnego systemu certyfikacji kompetencji projektowych opartego na modelu IPMA Project Excellence Baseline.

Dr hab. Emil Bukłaha jest  profesorem w Katedrze Zarządzania Projektami Instytutu Zarządzania Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Wykładowca, konsultant i trener problematyki zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień controllingu i budżetowania projektów, technik planowania oraz informatycznego wsparcia w zarządzaniu projektami. Wykładowca programu MBA SGH. Organizator oraz wykonawca projektów naukowo-badawczych, konsultingowych i szkoleniowych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z dziedziny zarządzania. Członek stowarzyszeń fachowych PMI oraz IPMA. Koordynator Programu Partnerskiego IPMA-Student w SGH.

​IPMA jest międzynarodową organizacją fachową promującą wiedzę i dobre praktyki z zakresu zarządzania projektami oraz prowadzącą certyfikacje wg autorskiego modelu kompetencji kierowników projektów.

Więcej informacji na temat IMPA