Prof. Dominik Gajewski w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego

dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH na tle auli A

14 maja 2021 r. Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej, powołał dr. hab. Dominika J. Gajewskiego, prof. SGH, na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Dr hab. Dominik Jan Gajewski, profesor SGH, jest kierownikiem Zakładu Prawa Podatkowego w KES oraz Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH, sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego, redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Analizy i Studia CASP”, autorem ponad 200 recenzowanych publikacji naukowych (w tym siedmiu monografii) z zakresu międzynarodowego i krajowego prawa podatkowego.