Prof. Dominik Gajewski sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego

dr hab. Dominik Gajewski, prof. SGH

23 lutego 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał dra hab. Dominika Gajewskiego, prof. SGH, do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prof. Dominik Gajewski jest kierownikiem Zakładu Prawa Podatkowego w Katedrze Teorii Ekonomii Kolegium Ekonomiczno-Społecznego oraz kierownikiem działającego od 2016 r. Centrum Analiz i Studiów Podatkowych SGH, które jest interdyscyplinarną jednostką naukowo-badawczą koordynującą analizy i studia dotyczące szeroko rozumianej problematyki podatków i ceł na poziomie Polski, Unii Europejskiej i globalnym. 

Więcej informacji