Prezydent RP nadał dr. hab. Łukaszowi Delongowi, prof. SGH, nominację profesorską

Na grafice prof. dr hab. Łukasz Deląg

Prezydent RP decyzją z 20 grudnia 2021 r. nadał dr. hab. Łukaszowi Delongowi, profesorowi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Profesor Łukasz Delong w swojej pracy badawczej zajmuje się naukami aktuarialnymi, w szczególności zastosowaniami modelowania stochastycznego oraz sieci neuronowych w ubezpieczeniach. Jest autorem licznych publikacji z matematyki ubezpieczeniowej i finansowej w prestiżowych zagranicznych czasopismach naukowych, autorem książki wydanej w serii European Actuarial Academy przez wydawnictwo Springer oraz laureatem licznych krajowych i zagranicznych nagród za swoją pracę naukową. Posiada licencję aktuarialną nr 130 i jest członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. Profesor Łukasz Delong jest Przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy przy KNF, pełni rolę edytora naukowego w dwóch wiodących, międzynarodowych czasopismach aktuarialnych: ASTIN Bulletin i European Actuarial Journal, jest dyrektorem Szkoły Nauk Aktuarialnych oraz reprezentantem Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy w Komitetach Edukacji w Europejskim i Międzynarodowym Stowarzyszeniu Aktuarialnym. Od 2004 r. prowadzi zajęcia z przedmiotów aktuarialnych na SGH.  Posiada również bogate doświadczenie praktyczne zdobyte w pracy aktuarialnej.