Prezydent RP nadał dr. hab. Adamowi Śliwińskiemu, prof. SGH, nominację profesorską

prof. dr hab. Adam Świliński

Prezydent RP decyzją z 15 grudnia 2021 r. nadał dr. hab. Adamowi Śliwińskiemu, profesorowi Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, tytuł profesora nauk społecznych.

Profesor Adam Śliwiński jest kierownikiem Katedry Ryzyka i Ubezpieczeń w Instytucie Ryzyka i Rynków Finansowych Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, pełnomocnikiem rektora ds. współpracy z uczelniami zagranicznymi o szczególnym znaczeniu dla SGH. Zainteresowania zawodowe profesora skupiają się wokół  zarządzania finansami przedsiębiorstwa, inwestycji kapitałowych, polskiego rynku ubezpieczeń oraz rachunkowości zarządczej. Specjalizuje się w badaniach nad stabilnością finansową zakładów ubezpieczeń, ryzykiem ubezpieczeniowym, risk managementem, a także statystyką ubezpieczeniową.