Prace nagrodzone w konkursie Project Master

logo project master

Po raz kolejny prace naszych studentów zostały nagrodzone lub wyróżnione w ogólnopolskim Konkursie Project Master na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i podyplomową w dziedzinie zarządzania projektami organizowanym przez IPMA Polska oraz Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Laureatką w kategorii praca podyplomowa została Karolina Czerniak-Łosiewicz, za pracę Wyzwania w zarządzaniu projektem badawczym w dziedzinie nauk ścisłych: obecny stan rzeczy oraz propozycje usprawnień, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, której promotorem był dr hab. Mateusz Juchniewicz, prof. SGH.

Wyróżnienia w tej samej kategorii otrzymali:

  • Milena Bodych-Biernacka za pracę Zarządzanie projektami przez pryzmat sztucznej inteligencji  w branży venture capital: szanse i zagrożenia, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, której promotorem był dr hab. Bartosz Grucza, prof. SGH,
  • Weronika Kopala za pracę Znaczenie analizy interesariuszy dla projektów budowlanych w Polsce na przykładzie projektu zespołu budynków zamieszkania zbiorowego, Szkoła Główna Handlowa, której promotorem był dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH,
  • Karina Reda za pracę Analiza procesu zarządzania ryzykiem w czasie pandemii na przykładzie konferencji promującej kolej jako najbardziej ekologiczny środek transportu, Szkoła Główna Handlowa, której promotorem był dr hab. Mateusz Juchniewicz, prof. SGH.

W kategorii praca magisterska wyróżnienie otrzymał:

  • Paweł Kościński za pracę Wolontariat w projektach społecznych - problemy, wyzwania, perspektywy, Szkoła Główna Handlowa, której promotorem był dr. hab. Mateusz Juchniewicz, prof. SGH.

 

Konkurs organizowany od 2002 roku ma na celu stałe szerzenie idei zarządzania projektami, a także wyłonienie oraz nagrodzenie osób posiadających bogatą wiedzę w tej dziedzinie.

Więcej informacji