Nowy SKN Unii Europejskiej

powiewająca na wietrze na tle nieba flaga UE

25 marca 2024 r. powstało nowe koło w społeczności naszej uczelni, działające przy Katedrze Studiów Politycznych w Instytucie Studiów Międzynarodowych w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym pod opieką dr hab. Małgorzaty Molędy-Zdziech, prof. SGH. Przewodniczącym koła został Jakub Mirkowski, wiceprzewodniczącą Monika Wrona, a członkiem zarządu Józef Nanowski.

Celem koła jest zwiększenie świadomości społeczności studenckiej na temat członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz jego politycznych, gospodarczych i społeczno-kulturowych konsekwencji poprzez działania informacyjne, edukacyjne i projekty naukowe.

Założyciele i założycielki koła w związku z dwudziestoleciem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz z nadchodzącą półroczną prezydencją Polski w Radzie Unii Europejskiej zauważają rosnące zainteresowanie tematyką europejską oraz potrzebę stworzenia platformy do wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z UE.

Organizowane przez SKN Unii Europejskiej aktywności mają na celu promowanie idei integracji europejskiej, poszerzanie wiedzy na temat Wspólnoty oraz wzmacnianie więzi między organizacjami zajmującymi się tematyką europejską w Polsce.

Zachęcamy do zaobserwowania koła na:

Zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu poprzez mail sknuniieuropejskiej@gmail.com

Monika Wrona, członkini SKN-u Unii Europejskiej