Najlepszy artykuł z zakresu „International Marketing”

na zdjęciu prof. Marzanna Witek-Hajduk i dr Anna Grudecka

Artykuł prof. dr hab. Marzanny K. Witek-Hajduk i dr Anny Grudeckiej z Katedry Biznesu Międzynarodowego, Kolegium Gospodarki Światowej pt. „Consumer intentions to purchase on foreign multi-sided digital platforms: A context of the COVID-19 pandemic” uznano za najlepszy artykuł z zakresu „International Marketing”.

Artykuł został wygłoszony na międzynarodowej konferencji 47th EIBA Annual Conference „Firms, Innovation & Location: Reshaping International Business for Sustainable Development in the Post-Pandemic Era”, organizowanej przez European International Business Academy oraz Universidad Compulense Madrid w dniach 10–12 grudnia 2021 roku w Madrycie.