Nagrodzone prace w 51. edycji konkursu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Kapituła Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w wyniku przeprowadzonej podwójnej recenzji, przyznała nagrody i wyróżnienia w 51. edycji konkursu na najlepsze prace z rachunkowości i przetwarzania danych z rachunkowości.

Nagrodę im. prof. Stanisława Skrzywana otrzymał dr hab. Mariusz Karwowski za pracę habilitacyjną pt. „Model biznesu w sprawozdaniu finansowym. Ograniczenia informacyjne”. Recenzentami pracy byli prof. dr hab. Dorota Dobija, prof. dr hab. Monika Marcinkowska oraz prof. dr hab. Sławomir Sojak.

Dr hab. Mariusz Karwowski jest profesorem w Katedrze Rachunkowości Menedżerskiej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół sprawozdawczości dotyczącej segmentów działalności a integracją sprawozdawczości finansowej i rachunkowości zarządczej oraz wpływem zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów i pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych.

W konkursie przyznano także wyróżnienie mgr Weronice Brymorze za pracę magisterską pt. „Diagnoza kosztów i korzyści wynikających z tworzenia i korzystania ze sprawozdań narracyjnych”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Karmańskiej.

Więcej informacji