Nagrodzone prace naszych studentów z zakresu etyki biznesu

Autor
konkurs Verba Veritas

Wyniki 16. edycji konkursu Verba Veritas na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu zostały ogłoszone 18 listopada podczas Kongresu Pośrednictwa Finansowego.

Do konkursu zostało zgłoszonych 48  prac, z których wyłoniono 9 najlepszych w trzech kategoriach oraz przyznano jedną Nagrodę Różnorodności.

I miejsce w kategorii: prace doktorskie zajął Michał Rogatko za pracę Komunikacja między radą nadzorczą a zarządem w polskich spółkach giełdowych. Perspektywa członków rad nadzorczych, obronioną w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Promotorem pracy była prof. dr hab. Maria Aluchna.

III miejsce (ex aequo) w kategorii: prace pozostałe zajęła Aleksandra Królikowska, autorka pracy licencjackiej Działalność piramid finansowych oraz schematów Ponziego w teorii i praktyce, obronionej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Promotorem pracy był dr Czesław Martysz.

Konkurs jest organizowany przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego.