Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za osiągnięcia naukowe dla pracowników naszej uczelni

Diversity of Patchwork Capitalism in Central and Eastern Europe

19 lutego podczas obchodów święta świata nauki i szkolnictywa wyższego – Dnia Nauki Polskiej – została ogłoszona lista laureatów nagrody Ministra Edukacji i Nauki.

Nagrody są przyznawane w pięciu kategoriach – za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz za całokształt dorobku.

Nagrodę zespołową za znaczące osiągnięcia w dziedzinie działalności naukowej za książkę Diversity of Patchwork Capitalism in Central and Eastern Europe otrzymali:

  • prof. dr hab. Ryszard Rapacki z Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej
  • dr Adam Czerniak, kierownik Zakładu Ekonomii Instytucjonalnej i Politycznej
  • prof. dr hab. Juliusz Gardawski z Zakładu Socjologii Ekonomicznej
  • dr Bożena Horbaczewska adiunkt w Zakładzie Makroekonomii i Ekonomii Sektora Publicznego
  • dr Adam Karbowski, adiunkt w Katedrze Ekonomii Biznesu, prodziekan Kolegium Gospodarki Światowej
  • dr Piotr Maszczyk, kierownik Zakładu Makroekonomii i Ekonomii Sektora Publicznego, prodziekan Studium Magisterskiego
  • dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH, kierownik Katedry Ekonomii II, dziekan Kolegium Gospodarki Światowej
  • dr Rafał Towalski, adiunkt w Zakładzie Socjologii Ekonomicznej

Książka w sposób empiryczny i teoretyczny przedstawia w nowym świetle postkomunistyczny kapitalizm w 11 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, należących do Unii Europejskiej. Pozycja jest doskonałym źródłem informacji dla wykładowców i studentów zgłębiających temat porównawczej ekonomii politycznej czy polityki Wschodniej Europy oraz dla naukowców prowadzących badania w dziedzinie ekonomii, polityki europejskiej i szeroko pojętych nauk społecznych.

Więcej informacji