Konkurs o nagrodę Prezesa Zarządu GPW rozstrzygnięty

na zdjęciu: Marek Dietl, prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, żródło: https://www.gpw.pl/aktualnosc?cmn_id=112092&title=Fundacja+GPW+rozstrzygn%C4%99%C5%82a+konkurs+o+nagrod%C4%99+Prezesa+Zarz%C4%85du+GPW

25 stycznia 2022 r. Fundacja GPW ogłosiła wyniki 8. edycji konkursu na prace licencjackie i magisterskie o nagrodę Prezesa Zarządu GPW. Wśród laureatów konkursu na najlepszą pracę magisterską znalazło się dwóch naszych absolwentów.

Pierwszą nagrodę otrzymał Jan Maliński za pracę „Kompromis jako pochodna współzależności pomiędzy wybranymi wskaźnikami finansowymi i miarami ryzyka”, której promotorem był dr Leszek Mosiejko.

Jedno z dwóch wyróżnień przyznano Przemysławowi Humięckiemu za pracę „Fundusz Ekspansji Zagranicznej FIZAN jako kapitałowy instrument wsparcia internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw”, której promotorem był dr Piotr Kuszewski.

Do konkursu zgłoszono 69 prac, które zostały nadesłane przez studentów 34 uczelni w Polsce.

Celem konkursu jest zachęcenie studentów do poszerzenia wiedzy na temat rynku kapitałowego, instytucji tworzących jego infrastrukturę, a także nowoczesnych instrumentów finansowych.

Więcej informacji na stronie GPW