Dwie absolwentki SGH laureatkami konkursu IAB Polska i SGH na najlepszą pracę dyplomową z e-marketingu

Laureatki konkursu

Dwie absolwentki SGH – Joanna Syta i Małgorzata Kośla – zostały laureatkami 10. edycji konkursu organizowanego wspólnie przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska i Szkołę Główną Handlową w Warszawie na najlepszą pracę dyplomową z marketingu internetowego.

Zwyciężczynią 10. edycji ogólnopolskiego konkursu DIMAQ UNI w kategorii prac magisterskich została absolwentka studiów magisterskich na kierunku e-biznes Joanna Syta za pracę Zachowania nabywcze młodych kobiet w środowisku e-commerce pod kierunkiem dr Elżbiety Wąsowicz-Zaborek z Katedry Biznesu Międzynarodowego SGH. Laureatka otrzymuje nagrodę główną – bezpłatne uczestnictwo w Studiach Podyplomowych Marketing Internetowy w SGH.

Bardzo się cieszę, że moja praca została tak bardzo doceniona. Jest to dla mnie duże wyróżnienie. Wybór tego tematu był w dużej mierze podyktowany obecnymi trendami rynkowymi – rosnącą popularnością e-commerce, spowodowaną m.in. przez pandemię COVID-19 oraz rosnącym znaczeniem młodych kobiet jako konsumentek. Nie znalazłam pracy o podobnej tematyce, stąd uznałam, że może być to wartościowy wkład w ten właśnie obszar badań - mówi Joanna Syta.

W kategorii prac podyplomowych wygrała absolwentka Studiów Podyplomowych Marketing Internetowy Małgorzata Kośla z pracą Perspektywy rozwojowe sprzedaży internetowej w kategoriach dóbr szybko zbywalnych pod kierunkiem dr Jacka Wójcika z Zakładu e–Biznesu, Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH. Nagrodą jest bezpłatny udział w Akademii DIMAQ Professional z egzaminem DIMAQ.

Bardzo się cieszę, że moja praca została doceniona. E-commerce w branży dóbr szybko zbywalnych, z którą jestem na co dzień związana, jest najszybciej rozwijającym się kanałem sprzedaży, wciąż jednak relatywnie małym. Odpowiedź na pytanie, jak go rozwijać i jak w niego inwestować, jest Świętym Graalem dla firm w branży. Studia podyplomowe na SGH pozwoliły mi spojrzeć na problem z szerszej perspektywy, a otrzymane wyróżnienie jest docenieniem jakości i kompleksowości mojej analizy. Udział w Akademii DIMAQ Professional daje mi możliwość dalszego podnoszenia kompetencji eksperckich w obszarze digital marketingu i e-commerce - mówi Małgorzata Kośla.

Konkurs był adresowany do studentów oraz absolwentów uczelni wyższych, którzy obronili swoje prace magisterskie, licencjackie, podyplomowe z zakresu marketingu internetowego w terminie od 1 stycznia 2016 r. do 31 lipca 2021 r. Nadesłane prace oceniane były przez jury, w którego skład weszli m.in. posiadacze certyfikatu DIMAQ oraz certyfikowani trenerzy DIMAQ.

Prace nadesłane na 10. edycję konkursu dotyczyły różnych aspektów e-marketingu. Część z nich koncentrowała się na promocji, np. z wykorzystaniem mediów społecznościowych. Inne prace pokazywały integrującą rolę marketingu w przedsiębiorstwie, np. przez związki z transformacją cyfrową. W porównaniu z poprzednią edycją konkursu poszerzył się zatem zakres tematyczny nadesłanych prac. Wiele prac charakteryzowało się ciekawymi rozdziałami empirycznymi, przy czym zastosowane metody badawcze były zróżnicowane, m.in. badania kwestionariuszowe, wywiady pogłębione – mówi dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH z Zakładu e-Biznesu.