Dr Karol Rogowicz otrzymał Nagrodę Prezesa Zarządu BFG

na zdjęciu dr Karol Rogowicz

Dr Karol Rogowicz otrzymał Nagrodę Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w konkursie na najlepszą pracę doktorską z zakresu problematyki stabilności systemu finansowego.

​Dr Karol Rogowicz jest adiunktem w  Katedrze Systemu Finansowego, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.

Nagrodzona praca doktorska pt. Ryzyko systemowe w środowisku ujemnych nominalnych stop procentowych została obroniona w ubiegłym roku w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH.

Więcej informacji