Dr Izabela Bergel i prof. SGH Małgorzata Molęda-Zdziech - wyróżnione Dyplomem Honorowym im. Jacques’a de Chalendara

Dr Izabela Bergel i prof. SGH Małgorzata Molęda-Zdziech

Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu 8 września, w trakcie sesji z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Francja-Polska dr Izabela Bergel i dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH, zostały wyróżnione Dyplomem Honorowym im. Jacques’a de Chalendara za działania na rzecz promocji relacji polsko-francuskich.

Zmarły w 2015 roku Jacques de Chalendar był francuskim prawnikiem, Generalnym Inspektorem Finansów Francji. W latach 1989–1998 był pierwszym prezesem Fondation France-Pologne (Fundacji Francja-Polska), organizacji dotowanej przez rząd francuski, powołanej w celu wspierania kształtującej się polskiej demokracji w wymiarze społecznym, ekonomicznym i administracyjnym. Dzięki działaniom Fundacji utworzone zostały polsko-francuskie programy studiów dla przyszłych kadr menedżerskich i kierowniczych m.in. wspólne studia paryskiej HEC i SGH.

Wyróżnienie Dyplomem Honorowym im. Jacques’a de Chalendara zostało ustanowione z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Francja-Polska, skupiającego absolwentów studiów francuskich w Polsce. Od lat aktywnie promuje ono francuskie inicjatywy gospodarcze, naukowe oraz kulturalne. Prezesem stowarzyszenia jest Adam Sankowski. Członkowie stowarzyszenia pełnią wiele kluczowych funkcji w biznesie, a także nauce i  kulturze. Stowarzyszenie angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, a swoje 25-lecie obchodzi pod hasłem „Frankofonia: kultura, ekologia, technologia”.

Doktor Izabela Bergel była w latach 1994–2012 koordynatorką ze strony SGH współpracy z le Groupe HEC, w ramach której zrealizowano 14 edycji polsko-francuskich studiów Master, co pozwoliło 500 absolwentom uzyskać nowoczesne kwalifikacje menedżerskie, francuski dyplom HEC i w efekcie pracę w renomowanych korporacjach. Będąc w latach 2009–2019 pełnomocnikiem rektora do spraw podwójnych dyplomów, ustanowiła między innymi MPPD z takimi francuskimi uczelniami jak: Sciences-Po, Toulouse Business School (TBS) czy EDHEC Business School oraz z  Université Laval w Kanadzie.

Dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH ukończyła pierwszą edycję Polsko-Francuskich Studiów Master HEC-SGH, pełniła funkcję zastępcy dyrektora w Polsko-Francuskich Studiów Europejskich we współpracy ze Sciences Po. Była pełnomocnikiem do spraw podwójnego dyplomu ze Sciences Po, a także jedną z inicjatorek powołania Stowarzyszenia Francja-Polska, w którym obecnie jest jedną z jego wiceprezesek. Od lat aktywnie reprezentuje Polskę w międzynarodowej organizacji pozarządowej do spraw administracji publicznych w Europie – Association EUROPA, z siedzibą w Limoges, w którym pełni funkcję wiceprezeski. Kieruje Katedrą Studiów Politycznych w SGH.

Obie wyróżnione są frankofilkami, a ich praca na rzecz pogłębiania współpracy polsko-francuskiej została doceniona przez Francję. Kilka lat temu zostały odznaczone francuskim orderem Palm Akademickich w randze kawalera (Chevalier des Palmes Academiques).