Dr hab. Marcin Kolasa, prof. SGH, otrzymał nominację profesorską

na grafice zdjęcie prof. Marcina Kolasy

Postanowieniem z 16 marca br. Andrzej Duda nadał dr. hab. Marcinowi Kolasie tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Profesor Marcin Kolasa jest pracownikiem Katedry Ekonomii Ilościowej w Kolegium Analiz Ekonomicznych. W swoich badaniach zajmuje się zagadnieniami z obszarów ekonomii monetarnej, ekonomii międzynarodowej oraz pośrednictwa finansowego, wykorzystując w tym celu głównie modele równowagi ogólnej oraz metody ekonometryczne. Jego artykuły publikowane są w prestiżowych czasopismach ekonomicznych, jak m.in. Journal of the European Economic Association, Journal of International Economics, Journal of Monetary Economics, European Economic Review, Quantitative Economics, Review of Economic Dynamics i Journal of Money, Credit and Banking.

Profesor Kolasa jest także pracownikiem Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a wcześniej przez wiele lat związany był z pionem analityczno-badawczym Narodowego Banku Polskiego, w tym na stanowiskach kierowniczych. Odbył pobyt badawczy na Uniwersytecie Columbia oraz pracował jako ekspert w Europejskim Banku Centralnym. Jest stypendystą Fulbrighta i laureatem nagród za działalność naukową, w tym Prezesa Rady Ministrów, Polityki oraz Banku Handlowego w Warszawie. Obecnie jest członkiem komitetu doradczego Society for Computational Economics oraz pełni funkcję współredaktora czasopisma Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics.