Dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech i dr Marta Pachocka – po raz kolejny ekspertkami Team Europe Direct

Od października 2023 roku  dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH i dr Marta Pachocka z Katedry Studiów Politycznych KES SGH zostały powołane na ekspertki sieci europejskiej Team Europe Direct.

Ewaluacja dotychczasowej działalności i ponowna rekrutacja odbywała się równocześnie we wszystkich państwach członkowskich UE.

W Polsce – zespół ekspercki został zmniejszony (z ponad 100 osób do 68) i obecnie w sieci TED jest pełen parytet: 34 panie i 34 panów: naukowców, dyplomatów oraz działaczy pozarządowych.  

Nastąpiła również zmiana w kierownictwie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.  Dr Marzennę Guz-Vetter, po. dyrektora, zastąpił Bartłomiej Balcerzyk, również jako p.o. dyrektor.  

Działania eksperckie pod patronatem Komisji Europejskiej skupiać się będą na: 

  • edukacji obywatelskiej w świetle przyszłorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego;  
  • wspieraniu aktywności związanych z jubileuszem 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej oraz 
  • przygotowaniu merytorycznym wsparcia dla polskiej prezydencji w Radzie UE w 2025 r.  

Obecnie aktualizowana jest baza danych o nowych ekspertach.