Dr hab. Łukasz Delong, prof. SGH, przewodniczącym PKE dla aktuariuszy

dr hab. Łukasz Delong, prof. SGH

Dr hab. Łukasz Delong, prof. SGH, został powołany przez ministra finansów na przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla aktuariuszy.

Prof. Łukasz Delong jest pracownikiem Instytutu Ekonometrii Kolegium Analiz Ekonomicznych, prowadzi badania naukowe w obszarze nauk aktuarialnych oraz zajęcia z przedmiotów aktuarialnych na studiach licencjackich i magisterskich.

Z jego inicjatywy, od roku akademickiego 2021/2022 wprowadzono nowe specjalności aktuarialne na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne (MIESI), których celem jest przygotowanie studentów do zdania państwowych egzaminów na aktuariusza oraz pracy w zawodzie aktuariusza.  

Dodatkowe informacje na temat specjalności

Informacje na temat państwowych egzaminów aktuarialnych