Dr hab. Ireneusz Dąbrowski, prof. SGH, powołany do Rady Polityki Pieniężnej

18 lutego br. prezydent Andrzej Duda powołał dr. hab. Ireneusza Dąbrowskiego, prof. SGH, do Rady Polityki Pieniężnej.

 

Ireneusz Dąbrowski to ekonomista i prawnik, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie pracownik dydaktyczno-naukowy w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH; jest kierownikiem Zakładu Ekonomii Monetarnej.

W 2006 r. obronił rozprawę doktorską na temat teorii równowagi ogólnej. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów i debat naukowych na tematy prawne i ekonomiczne. Autor wielu ekspertyz ekonomicznych. W latach 2006–2007 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Illinois Economic Assosiation. W 2019 roku został dyrektorem Departamentu Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego.

Do zainteresowań badawczych profesora Ireneusza Dąbrowskiego należą: teoria równowagi ogólnej, ekonomia ewolucyjna, modelowanie ekonometryczne i szkoły matematyczne w ekonomii, historia myśli ekonomicznej, politycznej i prawnej.